Thomas Nijenhuis


Commis­sielid

Hoi! Ik ben Thomas Nijenhuis en sta namens de Partij voor de Dieren op plek 2 van de lijst voor de Haarlemse gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2022. De PvdD Haarlem staat voor een stad waar ecologische bloei, boven economische groei gaat. Een groene en duurzame stad waarin alle inwoners zich thuis voelen, mens én dier. Een stad waar ons welzijn het wint van het snelle geld.

De PvdD geeft scherp aan dat economische groei niet de oplossing van onze problemen is, maar juist de oorzaak ervan. De bankencrisis in 2008, de klimaatcrisis en het coronavirus zijn geen op zichzelf staande verschijnselen, maar een direct gevolg van een verziekt systeem gericht op winstmaximalisatie.

Ik wil me inzetten voor een groen en duurzaam Haarlem, waar wonen voor iedereen betaalbaar blijft. In het bijzonder wil ik groene oases, zoals de Schouwbroekerplas, beschermen, zodat rustgebieden voor mens én dier behouden blijven. Daarnaast wil ik grote stappen maken om Haarlem in 2030 klimaatneutraal te maken. Zo moeten er de komende raadsperiode zonnepanelen op (gemeentelijke) daken komen, en moeten er windturbines op Schoteroog komen.

Tot slot wil ik dit alle Haarlemmers prettig en betaalbaar kunnen wonen. Voor starters op de woningmarkt is het onbetaalbaar geworden om een huis te kopen. Huizen zijn er om in te wonen en zijn geen beleggingsobject van huisjesmelkers! Door het invoeren van een woonplicht en het steunen van lokale wooncoöperaties in de stad, kan Haarlem de stad teruggeven aan álle Haarlemmers.