Verkie­zingen


Verbeter de wereld, begin in Haarlem!

Haarlem kan zóveel beter. Een groene en duurzame stad waarin alle inwoners zich thuis voelen, mens én dier. Een stad waar ons welzijn het wint van het snelle geld.

Wat kunnen we als gemeente Haarlem doen? Veel! Daar is wel een stevige koersverande- ring voor nodig, die we gezamenlijk moeten gaan inzetten. En het kan! Het is bewezen dat als een klein deel van een gemeenschap zich hard maakt voor een verandering, dat ook lukt. Samen kunnen we het tij keren.

Een hoopvolle gedachte voor Haarlem, want bij de Provinciale Staten verkiezingen werd er door 7,5% van de Haarlemse kiezers al op de Partij voor de Dieren gestemd. Inmiddels staan we er in de landelijke peilingen nóg beter voor.

Haarlem heeft veel versteende wijken, dat kunnen we samen oplossen met meer groen. Dat is geen kwestie van geld, maar van politieke moed. Waar auto’s staan kunnen geen kinderen spelen, waar tegels liggen kunnen geen bloemen bloeien, waar verharde en steile kades zijn zwemt geen eend meer in het water.

De Partij voor de Dieren bestaat dit jaar 20 jaar en we hebben al die tijd vastgehouden aan onze idealen. Dat zie je overal in ons stemgedrag. Omdat we niet van de koehandel zijn en letterlijk geen vlieg kwaad doen.

Onze tien speerpunten voor de komende vier jaar:

  1. Uiterlijk in 2030 is Haarlem klimaatneutraal. Elk gebouw en woning wordt geïsoleerd en de gemeente geeft het goede voorbeeld door gemeentelijke daken vol te leggen met zonnepanelen.

  2. Koester de natuur! In plaats van bomen kappen en alles plat te maaien gaan we straten, (school)pleinen en daken vergroenen en groene oases zoals de Schouwbroekerplas beschermen.

  3. Alle dieren tellen mee! Daarom komt er meer aandacht en geld voor de opvang van huisdieren en in het wild levende dieren. In Haarlem wordt niet gejaagd, dus ook niet op de ganzen bij Molenwijk.

  4. De gemeente doet er alles aan om wonen prettig en betaalbaar te maken. Huisjes- melkers en energiearmoede pakken we aan.

  5. Haarlem is in 2025 een circulaire stad. Economische groei is niet langer het doel. In de Waarderpolder verwelkomen we groene ondernemers en verdwijnen vervuilende en dieronvriendelijke bedrijven.

  6. Een schone lucht en minder afval. We gaan zwerfvuil aanpakken, plastic verminderen en inzetten op een gezonde lucht door strengere milieuzones.

  7. Fietsers en voetgangers staan op 1. Duurzaam openbaar vervoer en elektrische deel- auto’s krijgen prioriteit. Door minder blik op straat geven we de openbare ruimte weer terug aan de Haarlemmers.

  8. Met mes en vork de klimaatcrisis te lijf: de gemeente vergroot in de stad het aanbod van gezonde, plantaardige en lokale voeding.

  9. In Haarlem moet iedereen zichzelf kunnen zijn. We denken niet in hokjes. Er is geen plek voor geweld, discriminatie en racisme.

  10. De jeugd heeft de toekomst! We zetten vol in op natuur- en milieueducatie.

Doet jouw stem ertoe op 16 maart? Absoluut! Alle kleine bee(s)tjes helpen. Jouw stem kan de doorslag geven voor een groen, duurzaam en diervriendelijk Haarlem