Gelijke kansen werk en inkomen

Gelijke kansen, werk & inkomen

In een gezonde en bloeiende samenleving is iedereen gelijkwaardig. Maar in Nederland is van echte gelijkwaardigheid helaas nog geen sprake, ook niet in Haarlem. Waar je wieg staat, bepaalt nog altijd voor een groot deel je kansen. Gemiddeld worden mensen uit armere gezinnen en buurten minder oud en hebben ze een slechtere gezondheid. Mensen die om wat voor reden dan ook niet tot de norm behoren worden bewust en onbewust gediscrimineerd en achtergesteld. Voor racisme, discriminatie en ongelijke kansen mag geen ruimte zijn in Haarlem. Met andere woorden: er is werk aan de winkel voor de (lokale) overheid.

Klimaat, biodi­ver­siteit & energie

Dieren­rechten & dieren­welzijn

Natuur & biodi­ver­siteit

Economie & bedrij­vigheid

Wonen & bouwen

Mobi­liteit & bereik­baarheid

Gezondheid, zorg & veiligheid

Gelijke kansen, werk & inkomen

Onderwijs & cultuur

Demo­cratie, bestuur & privacy