Kiezers bedankt!


De 5de partij van Haarlem met 2 zetels!

Onze idealen

Klimaat, biodi­ver­siteit & energie

Dieren­rechten & dieren­welzijn

Natuur & biodi­ver­siteit

Economie & bedrij­vigheid

Wonen & bouwen

Mobi­liteit & bereik­baarheid

Gezondheid, zorg & veiligheid

Gelijke kansen, werk & inkomen

Onderwijs & cultuur

Demo­cratie, bestuur & privacy

Onze mensen

Actueel

Bomenkap Gonnet­straat

Mondelinge vragen

Omwonenden van de Gonnetstraat hebben bij de gemeente bezwaar ingediend tegen het kappen van bomen in die straat in verband met nieuwbouw van woningen in die straat. Zij vrezen dat dit bezwaar ongegrond wordt verklaard en de bomen al gekapt zijn voordat de commissie deze zaak heeft kunnen bespreken. De Partij voor de Dieren vraagt het college in mondelinge vragen of een kapvergunning kan worden aa...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid