Verbeter de wereld, begin in Haarlem


Onze idealen

Klimaat, biodi­ver­siteit & energie

Dieren­rechten & dieren­welzijn

Natuur & biodi­ver­siteit

Economie & bedrij­vigheid

Wonen & bouwen

Mobi­liteit & bereik­baarheid

Gezondheid, zorg & veiligheid

Gelijke kansen, werk & inkomen

Onderwijs & cultuur

Demo­cratie, bestuur & privacy

Onze mensen

Actueel

Ludieke actie tijdens raads­ver­ga­dering

Onze raadsleden Jacqueline van den Broek en Janneke Moedt hebben tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar op 15 december een iedereen een boodschap mee gegeven. Beiden gekleed in een actietrui wezen zij er op dat ook dit jaar weer zo'n 2,7 miljoen dieren worden gedood voor kerstmenu's. Dat kan anders: doe KerstDierNee!

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid