Een planeetbrede visie, ook voor Haarlem


Hou vast aan je idealen!

Onze idealen

Klimaat, biodi­ver­siteit & energie

Dieren­rechten & dieren­welzijn

Natuur & biodi­ver­siteit

Economie & bedrij­vigheid

Wonen & bouwen

Mobi­liteit & bereik­baarheid

Gezondheid, zorg & veiligheid

Gelijke kansen, werk & inkomen

Onderwijs & cultuur

Demo­cratie, bestuur & privacy

Onze mensen

Actueel

Fiet­se­tappe Team Planet Estafette: van Zandvoort naar Haarlem

Op zaterdag 4 maart fietst de Partij voor de Dieren als onderdeel van haar veertiendaagse Team Planet Estafette van Zandvoort naar Haarlem om aandacht te vragen voor een klimaatvriendelijke toekomst voor Noord-Holland. Vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren lopen en fietsen tijdens deze estafette in veertien dagen door Noord-Holland voor de leefbaarheid van de provincie en de staat van na...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid