Een planeetbrede visie, ook voor Haarlem


Hou vast aan je idealen!

Onze idealen

Klimaat, biodi­ver­siteit & energie

Dieren­rechten & dieren­welzijn

Natuur & biodi­ver­siteit

Economie & bedrij­vigheid

Wonen & bouwen

Mobi­liteit & bereik­baarheid

Gezondheid, zorg & veiligheid

Gelijke kansen, werk & inkomen

Onderwijs & cultuur

Demo­cratie, bestuur & privacy

Onze mensen

Actueel

Verzoek tot refe­rendum over parkeer­re­gu­lering leidt tot chao­tische raads­ver­ga­dering

Het ging er heftig aan toe bij de raadsvergadering op donderdag 30 maart. Een referendumverzoek over de Nota Uitbreiding Parkeerregulering, ondertekend door 420 Haarlemmers en met een positief advies van de onafhankelijke referendumcommissie, werd door de coalitiepartijen geblokkeerd. De coalitie van PvdA, Groenlinks, D66, CDA en Actiepartij namen in een hoofdelijke stemming (waarbij iedereen apa...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden