Een planeetbrede visie, ook voor Haarlem


Hou vast aan je idealen!

Onze idealen

Klimaat, biodi­ver­siteit & energie

Dieren­rechten & dieren­welzijn

Natuur & biodi­ver­siteit

Economie & bedrij­vigheid

Wonen & bouwen

Mobi­liteit & bereik­baarheid

Gezondheid, zorg & veiligheid

Gelijke kansen, werk & inkomen

Onderwijs & cultuur

Demo­cratie, bestuur & privacy

Onze mensen

Actueel

Kadernota 2024 successen!

10 en 13 Juli

Op maandag 10 en donderdag 13 juli werd de Kadernota 2024 behandeld. Hierin staat waaraan de gemeente de komende 4 jaar geld wil uitgeven. 14 van de 15 Haarlemse fracties probeerden met moties en amendementen iets aan deze plannen te veranderen, door 84 moties in te dienen waarvan er 28 zijn aangenomen. De Partij voor de Dieren diende 7 moties in, waarvan 5 door een meerderheid van de gemeenter...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden