80 voor­stellen voor meer dieren­welzijn in Haarlem


4 oktober 2022

In Haarlem wonen meer dieren dan mensen, maar toch worden zij vaak vergeten in gemeentelijke plannen en beleid. De Partij voor de Dieren wil dat Haarlem ook voor dieren een fijne plek is om te leven, of dat nu in het wild is of bij mensen thuis. Want de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.

De huidige nota Dierenwelzijn van de gemeente Haarlem dateert uit 2010. Sindsdien is er niet alleen nieuwe wetgeving op gebied van dierenwelzijn, maar er is ook steeds meer maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn. Wat vroeger normaal was, wordt nu steeds vaker niet normaal gevonden.
Daarom dient de Haarlemse fractie van de Partij voor de Dieren op Dierendag een Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn Haarlem in. Daarin wordt het college opgeroepen om dierenwelzijn actief te bevorderen. In 80 actiepunten geeft de Partij voor de Dieren aan hoe dat kan.

Het belangrijkste uitgangspunt in het initiatiefvoorstel is dat het welzijn van dieren een vanzelfsprekend onderdeel wordt van alle gemeentelijke plannen op het gebied van beheer van de openbare ruimte, woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid en in het sociale domein. Een voorbeeld van het laatste is de dat gemeente Haarlem mensen die in aanmerking komen voor de HaarlemPas ook financieel ondersteunt met een bijdrage aan dierenartskosten zoals het chippen en castreren van katten. Ook zou de gemeente initiatieven zoals een dierenvoedselbank moeten ondersteunen.
De Partij voor de Dieren pleit ook voor goede schuilgelegenheden voor dieren die in de wei lopen: schaduwrijke plekken bij heet weer zoals afgelopen zomer en overdekte plekken bij slecht weer. Op gemeentegrond moet de gemeente sowieso het goede voorbeeld geven en op particuliere grond moet zij eigenaren aanmoedigen dat te doen en hen zo nodig faciliteren.

Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn Haarlem
Status

Ingediend

Voor

Tegen