100% inheemse beplanting Haar­lemmer Stroom


Motie

2 juni 2022

Gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 2 juni 2022, ter bespreking van SPvE
Haarlemmer Stroom,


Constaterende dat:

In het ecologisch beleidsplan is opgesteld dat in woonwijken en in het centrum bij
aanplanting minimaal 50% uit inheemse soorten moet bestaan;
Dit ook de richtlijn is in de SPvE Haarlemmer Stroom;
Het college hierdoor de ruimte heeft om voor de helft exoten’ aan te planten;


Overwegende dat:

Invasieve exoten ziektes verspreiden, de biodiversiteit bedreigen en de openbare ruimte
overwoekeren;
Inheemse planten het in Nederland goed doen, doordat ze beter bestand zijn tegen ziektes;
Inheemse planten minder water en minder onderhoud vragen;
Inheemse planten meer bestuivers en insecten aantrekken;
Inheemse planten geen chemicaliën nodig hebben om te gedijen;
We in een klimaat- en biodiversiteitscrisis leven;
Het aantal (wilde) bijen, vlinders, zweefvliegen en andere bestuivende insecten in Nederland
schrikbarend is gedaald


Roept het college van B&W op om:

Bij ontwikkelgebied Haarlemmer Stroom 100% inheems te planten;
en gaat over tot de orde van de dag.

Jacqueline van den Broek
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, OPHaarlem, SP (Socialistische Partij), Jouw Haarlem

Tegen

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), GROENLINKS, D66, VVD, CDA, Hart voor Haarlem, Trots op Nederland (TROTS), Actiepartij, ChristenUnie, Belang Van Nederland (BVNL)