Motie Vreemd aan de Orde van de dag ‘Zachter aan op de Pijl­slaan´ (sneller langzamer)


29 juni 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2022, in beraadslaging over de Uitvoeringsagenda verkeersveiligheid 2022-2026,

Constaterende dat,

- de Pijlslaan en hoek Pijlslaan-Leidsevaart ontbreken op het kaartje (p.13) met risicolocaties in de Uitvoeringsagenda verkeersveiligheid 2022-2026,
- op de Pijlslaan bij de ‘flessenhals’ nabij de Leidsevaart meerdere malen ernstige verkeersongevallen zijn gebeurd,
- over de Pijlslaan veel mensen over een smalle fietsstrook fietsen, waaronder veel kinderen naar school en/of sportvereniging, terwijl auto’s en vrachtwagens met 50km/uur langsrijden,

Overwegende dat,

- op de nabijgelegen Schouwtjeslaan ook 30km/u geldt,
- elders in Europa snelheidsverlagingen worden ingesteld zonder dat er sprake is van herinrichting¹,

Verzoekt het college:

vooruitlopend op een toekomstige herinrichting een pilot te doen op de gehele Pijlslaan met 30km/u borden en op die maximumsnelheid te handhaven,

En gaat over tot de orde van de dag.

Janneke Moedt, Partij voor de Dieren
|Frank Visser, ChristenUnie
Moussa Aynan, Jouw Haarlem
Frans Smit, OPHaarlem

Noot: Spanje verlaagt snelheid in bebouwde kom, 30 km/u nu de norm


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Jouw Haarlem, OPHaarlem, SP (Socialistische Partij)

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, VVD, CDA, GROENLINKS, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), D66

Lees onze andere moties

100% inheemse beplanting Haarlemmer Stroom

Lees verder

Gemeenteraad Haarlem steunt motie PvdD over noodtoestand biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer