Gemeen­teraad Haarlem steunt motie PvdD over nood­toe­stand biodi­ver­siteit


29 juni 2022

Motie Vreemd aan de Orde van de dag
‘Noodtoestand voor de biodiversiteit’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2022,

Constaterende dat,

- in Nederland in 120 jaar tijd 85% van de oorspronkelijke hoeveelheid planten en dieren is verdwenen ¹,
- een derde van de diersoorten in Nederland met uitsterven wordt bedreigd ²,
- steden een belangrijke rol hebben in herstel van de biodiversiteit ³,

Overwegende dat,

- hele ecosystemen kunnen instorten als steeds meer planten- en diersoorten verdwijnen ,
- dat ook voor de gezondheid en het welzijn van de mens ernstige gevolgen zal hebben (bijvoorbeeld door het verdwijnen van natuurlijke water- en luchtzuiveringscapaciteit en natuurlijke CO2-opslag ),
- dat ook ernstige financiële gevolgen zal hebben (bv. de gevolgen van wegvallen van natuurlijke bestuivers,
75% van de gewassen wereldwijd is geheel of gedeeltelijk afhankelijk van bestuivende insecten ),

Spreekt uit:

- dat we niet alleen te maken hebben met een klimaatcrisis, maar ook met een noodtoestand voor de biodiversiteit en dat we klimaat en biodiversiteit in samenhang moeten aanpakken en de noodtoestand voor de biodiversiteit uitroepen,

Verzoekt het College;

- het versterken van de biodiversiteit op te nemen in al haar beleid -wanneer relevant- en het versterken van
de biodiversiteit hoge prioriteit te geven,
- de door de gemeenteraad uitgeroepen noodtoestand voor de biodiversiteit actief uit te dragen in alle netwerken waarin zij verkeert, wanneer relevant,
- bij de rijksoverheid het belang van versterken van de biodiversiteit te benadrukken en te verzoeken lokale overheden de benodigde middelen (financieel en op het gebied van regelgeving) daarvoor te geven,

En gaat over tot de orde van de dag.

Janneke Moedt, Partij voor de Dieren
Danny van Leeuwen, Actiepartij
Frans Smit, OPHaarlem
Janneke Barten, GroenLinks
Renée Roodhuizen, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Actiepartij, Jouw Haarlem, OPHaarlem, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, ChristenUnie, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), VVD