Duur­zaamheid bloe­men­corso wordt besproken


23 april 2022

Bij de volgende editie van het Meerjarenevenementenbeleid wordt de duurzaamheid in brede zin van het jaarlijkse Bloemencorso besproken. Dat zegde burgemeester Wienen toe als antwoord op mondelinge vragen van de Partij voor de Dieren tijdens het vragenuurtje op 21 april. "We zijn heel erg bezig met de duurzaamheid van evenementen", aldus de burgemeester.

De partij voor de Dieren kijkt kritisch naar de duurzaamheid van evenementen in het algemeen.
"Lelies en tulpen behoren tot de meest intensief bespoten gewassen en het gebruik van landbouwgif ook in de glassierteelt is relatief hoog", betoogde lijsttrekker Jacqueline van den Broek. "Is het college voornemens in haar nieuw op te stellen evenementenbeleid niet sec naar de duurzaamheid van de uitvoering van het evenement te kijken maar ook naar de duurzaamheid van sector zelf die wordt vertegenwoordigd door het evenement?", was haar vraag.
Dat wordt dus op een later tijdstip besproken.
De subsidie van 105 duizend euro die het Bloemencorso dit jaar krijgt vloeit voort uit een Meerjarenovereenkomst.

Gerelateerd nieuws

Temperatuur in gemeentelijke kantoren naar beneden, maximaal 19 graden

De thermostaat in gemeentelijke kantoren (stadhuis en ambtelijke ruimtes) wordt tijdens kantooruren ingesteld op 19 graden en...

Lees verder

Plastic hoort geen nestmateriaal te zijn

Plastic hoort geen onderdeel te zijn van volgelnesten. Toch constateert de Partij voor de Dieren dat in Haarlemse wateren vee...

Lees verder