Rijksimpuls klimaat­beleid voor gemeenten en provincies


Monde­linge vraag

Indiendatum: 9 mrt. 2023

1) Bent u bekend met het bericht dat de rijksoverheid 1,04 miljard Euro beschikbaar stelt voor gemeenten en provincies om het klimaatbeleid van een impuls te voorzien? https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/27/ruim-%E2%82%AC1-miljard-vooruitvoering-klimaatbeleid-gemeenten-en-provincies

2) Is de gemeente Haarlem voornemens een aanvraag te doen voor budget?

3) Zo ja, waar wil de gemeente op inzetten? Zo nee, waarom niet?

4) Heeft u al een indicatie voor het aan te vragen bedrag?'

5) Hoe bent u van plan de raad mee te nemen in de bestedingsdoelen van dit mogelijke extra geld?

Indiendatum: 9 mrt. 2023
Antwoorddatum: 9 mrt. 2023

Wethouder Berkhout: Ja. Wij zijn zeer zeker bekend met deze regeling. Dit zijn de artikel 2 middelen waar we al behoorlijke tijd op aan het wachten zijn en waar we in 2022, eind vorig jaar, over hebben gecommuniceerd naar de routekaart duurzaamheid vanavond die we vanavond bespreken houdt ook rekening met deze middelen en is ook onder andere daarom dus geactualiseerd. Nou, de aanvraag dienen we in zodra het kan, uiteraard. Het budget dat beschikbaar gesteld wordt voor, je zag het, je ziet het in de lijst, staat vast per gemeente. Dus 2,8 miljoen, 2,9 miljoen voor de komende drie jaar ook geldt voor de zero emissie zone, zoals u kunt zien. Het staat allemaal vast, dus dat gaan we gewoon meteen aanvragen en we worden ook … We zijn ook flink bezig om meteen te kijken hoe we deze middelen gaan besteden als gemeente Haarlem. Nou, onder andere de lopende aanpakken, de woningisolatie, et cetera, de kantoren. Dat komt terug in de uitvoeringsagenda transitievisie warmte die ook hier in de commissie besproken zal gaan worden.

Interessant voor jou

Klimaatadaptief bomen planten?

Lees verder

Kappen van bomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer