Opening vestiging Kentucky Fried Chicken in Haarlem Schal­kwijk


Indiendatum: 17 dec. 2022

Op 19 december opent op het Californiëplein een vestiging van Kentucky Fried Chicken¹.

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om voor een gezonde voedselomgeving voor haar inwoners te zorgen?

2. Deelt het college onze mening dat in het winkelcentrum Schalkwijk onevenredig groot aanbod aan ongezond voedsel is (wat een drempelverlagend effect heeft op het eten van ongezond voedsel) en dat het noodzakelijk is om nieuwe vestiging van aanbieders van ongezond voedsel tegen te gaan?

3. Klopt het dat het college in Haarlem nu geen beleid voert om het aantal fastfoodketens, snackbars en andere horeca met ongezond voedsel te beperken? Zo nee, waarom niet?

4: De Gemeente Haarlem heeft in 2021 samen met 7 andere gemeenten getekend voor de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving1. Met als doel hierin het aanbod van plantaardige eiwitten te vergroten naar minimaal 50% in 2030 en naar 60% in 2040. Hoe rijmt het college de vestiging van deze fastfoodketen met deze ambitie?

5. Is het college bereidt de mogelijkheden te onderzoeken om via de Horecawet (nieuwe) horeca gelegenheden een verplicht percentage van 33% aan plantaardige gerechten op de menukaart te zetten?

6. Is het college voornemens horecazaken met een ongezond voedselaanbod te weren uit de omgeving van scholen en in delen van de stad waar al een onevenredig groot aanbod aan ongezond voedsel is, nu de Rijksoverheid gemeenten meer mogelijkheden daartoe gaat verschaffen?

1 : https://www.haarlemsdagblad.nl...

2 : https://agendastad.nl/content/...
Duurzame-Voedselomgeving.pdf

Indiendatum: 17 dec. 2022
Antwoorddatum: 31 jan. 2023

Vraag:
1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om voor een gezonde voedselomgeving voor haar inwoners te zorgen?

Antwoord: Ja, het college is het hier mee eens. Zo is een belangrijk uitgangspunt in het gezondheidsbeleid dat de gezonde keuze de makkelijke keuze moet zijn. Dit uitgangspunt is ook opgenomen in de Omgevingsvisie. Onderdeel van een gezonde leefomgeving is een gezonde voedselomgeving. Om ten aanzien van deze ambitie stappen te zetten neemt Haarlem vanaf 2021 deel aan de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving.

Vraag
2. Deelt het college onze mening dat in het winkelcentrum Schalkwijk onevenredig groot aanbod aan ongezond voedsel is (wat een drempelverlagend effect heeft op het eten van ongezond voedsel) en dat het noodzakelijk is om nieuwe vestiging van aanbieders van ongezond voedsel tegen te gaan?

Antwoord:
Het college ziet helaas een toename van het aantal locaties waar ongezond voedsel wordt aangeboden. Een landelijk onderzoek laat zien dat ongezond voedselaanbod aanbod in buurten met veel lage inkomens gemiddeld twee keer zo groot is dan in buurten met hogere inkomens. Het winkelcentrum in Schalkwijk is in ontwikkeling. Recent hebben zich bijvoorbeeld ook een bakker en een kaas-/notenboer gevestigd.

Vraag:
3. Klopt het dat het college in Haarlem nu geen beleid voert om het aantalfastfoodketens, snackbars en andere horeca met ongezond voedsel te beperken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Dat klopt. Haarlem heeft ruimtelijk economisch detailhandelsbeleid, maar daar staat niets over horeca opgenomen waar deze wel of niet gevestigd mogen worden. In bestemmingsplannen is een methodiek opgenomen waarin verschillende soorten/type horecacategorieën worden benoemd, op basis van ruimtelijke impact. De plek waar KFC zich heeft gevestigd heeft categorie Horeca 2 dit maakt het mogelijk dat KFC zich hier kan vestigen.

Vraag
4: De Gemeente Haarlem heeft in 2021 samen met 7 andere gemeenten getekend voor de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving2. Met als doel hierin het aanbod van plantaardige eiwitten te vergroten naar minimaal 50% in 2030 en naar 60% in 2040. Hoe rijmt het college de vestiging van dezefastfoodketen met deze ambitie?

Antwoord:
Een belangrijke motivatie om mee te doen aan de City Deal is dat we als gemeente graag meer instrumenten willen ontwikkelen om duurzame en gezonde voedselkeuzes te stimuleren. Door de deelnemers van de CityDeal is bij het Rijk hiervoor gelobbyd. Dit heeft er toe geleid dat staatssecretaris van Ooijen wetgeving voorbereid op dit thema. Op vrijdag 9 december 2022 stuurde staatssecretaris Van Ooijen de brief 'Preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding' naar de Tweede Kamer. In deze brief kondigt hij verschillende wettelijke maatregelen aan om overgewicht terug te dringen. Een belangrijke maatregel hieruit is het plan om gemeenten de bevoegdheid te geven om nieuwe fastfoodrestaurants in een wijk of bij een school te verbieden (de zogenaamde fastfoodwet). In het eerste kwartaal van 2023 komt de staatssecretaris met een verder uitgewerkt voorstel.

Vraag
5. Is het college bereidt de mogelijkheden te onderzoeken om via de Horecawet (nieuwe) horeca gelegenheden een verplicht percentage van 33% aan plantaardige gerechten op de menukaart te zetten?

Antwoord:
Nee, hiertoe is het college niet bereid. Een dergelijke verplichting is niet toegestaan en grijpt te zeer in, in de bedrijfsvoering.

Vraag
6. Is het college voornemens horecazaken met een ongezond voedselaanbod te weren uit de omgeving van scholen en in delen van de stad waar al een onevenredig groot aanbod aan ongezond voedsel is, nu de Rijksoverheid gemeenten meer mogelijkheden daartoe gaat verschaffen?

Antwoord:
De verwachting is dat de nieuwe wetgeving (fastfoodwet) het mogelijk maakt om gericht beleid te ontwikkelen waardoor het mogelijk wordt om toekomstige vestiging van fastfood aanbieders te weren op bepaalde plekken in de gemeente. Wij wachten eerst de precieze uitwerking van de wet af.