Opening vestiging Kentucky Fried Chicken in Haarlem Schal­kwijk


Indiendatum: 17 dec. 2022

Op 19 december opent op het Californi├źplein een vestiging van Kentucky Fried Chicken┬╣.

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om voor een gezonde voedselomgeving voor haar inwoners te zorgen?

2. Deelt het college onze mening dat in het winkelcentrum Schalkwijk onevenredig groot aanbod aan ongezond voedsel is (wat een drempelverlagend effect heeft op het eten van ongezond voedsel) en dat het noodzakelijk is om nieuwe vestiging van aanbieders van ongezond voedsel tegen te gaan?

3. Klopt het dat het college in Haarlem nu geen beleid voert om het aantal fastfoodketens, snackbars en andere horeca met ongezond voedsel te beperken? Zo nee, waarom niet?

4: De Gemeente Haarlem heeft in 2021 samen met 7 andere gemeenten getekend voor de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving1. Met als doel hierin het aanbod van plantaardige eiwitten te vergroten naar minimaal 50% in 2030 en naar 60% in 2040. Hoe rijmt het college de vestiging van deze fastfoodketen met deze ambitie?

5. Is het college bereidt de mogelijkheden te onderzoeken om via de Horecawet (nieuwe) horeca gelegenheden een verplicht percentage van 33% aan plantaardige gerechten op de menukaart te zetten?

6. Is het college voornemens horecazaken met een ongezond voedselaanbod te weren uit de omgeving van scholen en in delen van de stad waar al een onevenredig groot aanbod aan ongezond voedsel is, nu de Rijksoverheid gemeenten meer mogelijkheden daartoe gaat verschaffen?

1 : https://www.haarlemsdagblad.nl...

2 : https://agendastad.nl/content/...
Duurzame-Voedselomgeving.pdf