Houtstook in Haarlem


Monde­linge vragen

Indiendatum: 16 feb. 2023

Op 6 en 7 februari j.l. gaf het RIVM een stookalarm af voor diverse provincies, waaronder Noord[1]Holland¹. De weersomstandigheden waren dusdanig dat rook (met o.a. fijnstof, PAK’s en benzeen) bleef hangen. Met name voor mensen en dieren met luchtwegaandoeningen zoals astma is dit naar, want ze kunnen hierdoor een verergering van hun gezondheidsproblemen krijgen. Wat ons opvalt is dat er op de gemeentelijke website en via de social media weinig tot geen aandacht besteed lijkt te worden aan de schadelijke gevolgen van houtstook, noch aan de stookwijzer, het stookalert of de mogelijkheid om bij de gemeente melding te doen van overlast door houtstook. De gemeente Amersfoort is een voorbeeld van een gemeente die dit duidelijk doet².

Onze vragen:
1. Klopt het dat de gemeente Haarlem zich middels het Schone Lucht Akkoord heeft gecommitteerd aan het geven van voorlichting over de schadelijke gevolgen van houtstook?
2. Ziet het college mogelijkheden om de communicatie over de schadelijke gevolgen van houtstook te verbeteren?
3. Ziet het college mogelijkheden om, zodra landelijke wetgeving dit mogelijk maakt, strengere eisen te gaan stellen aan het stoken van hout in Haarlem?
4. Ziet het college mogelijkheden om het goede voorbeeld te geven en het stadhuis op een andere manier dan met houtpellets te gaan verwarmen? ¹: www.rivm.nl/nieuws/stookalert-7-februari-2023-stook-geen-hout-in-provincies-groningen[1]friesland-overijssel ²: www.amersfoort.nl/hout-stoken-ongezond-en-duur

Indiendatum: 16 feb. 2023
Antwoorddatum: 16 feb. 2023

  1. Ja
  2. Momenteel leunt de gemeente Haarlem voor algemene voorlichting over houtstookeffecten en zorgvuldiger stookgedrag vooral op de site van de GGD
  3. Effectieve mogelijkheden om op te treden tegen de overlast van houtstook zijn zeer welkom. Zoals u weet zijn die nog beperkt voorradig, dus als we dat hebben zullen we dat in Haarlem willen gaan benutten. De bijdrage van houtrook aan luchtverontreiniging wordt immers steeds belangrijker, maar let wel op, als we effectieve mogelijkheden hebben met landelijke wetgeving, betekent dat ook dat er handhavingscapaciteit beschikbaar moet zijn, dus dat is dan een vervolgend aandachtspunt.
  4. De geïnstalleerde pelletkachel wordt periodiek gekeurd en goed onderhouden om vooral ook te waarborgen dat de uitstoot aan de geldende normen voldoet.

Interessant voor jou

Opening vestiging Kentucky Fried Chicken in Haarlem Schalkwijk

Lees verder

Afschieten van ganzen in Molenwijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer