Afschieten van ganzen in Molenwijk


Monde­linge vragen

Indiendatum: 23 feb. 2023

Er wordt de laatste tijd weer volop geschoten op ganzen in de polders van Molenwijk. Bewoners vinden aangeschoten (regelmatig een doodsstrijd leverende) ganzen in hun achtertuin of langs de openbare weg. Er zijn al ganzenkuikens gezien, het schieten gaat door. Mensen en dieren schrikken van de onaangekondigde knallen.

Onze vragen:
1. In het coalitieakkoord staat: ‘we pleiten bij de provincie voor een stop op de ganzenjacht op Haarlems grondgebied.’ Is dit pleiten bij de provincie al gebeurd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de reactie van de provincie?

2. Een voorbeeld van diervriendelijker manier om ganzen te verjagen is een verjaagsysteem met een laser, zoals in de Hekslootpolder met succes wordt gebruikt¹. Hoe staat het college hier tegenover?

Ganzen verjagen met laser

Indiendatum: 23 feb. 2023
Antwoorddatum: 23 feb. 2023

Wethouder Berkhout: Ja, dank u wel. Nou, het is eigenlijk heel toevallig maar vanmiddag had ik een telefonische afspraak met gedeputeerde Rommel hierover. En doel hiervan was om de overlast veel beter tegen te gaan. U weet dat de provincie bevoegd gezag is en de regels stelt via de Faunabeheereenheid. Doel is ook om hier, of ons verzoek om hier gezamenlijk in op te trekken. Ik heb hierover een brief aan de gedeputeerde laten opstellen. Het leek mij ook zorgvuldig om de inhoud daarvan eerst aan haar toe te lichten, vandaar het telefoongesprek. Ik zal deze brief met een raadsinformatiebrief ook naar u doen toekomen. Het was denk, het was een goed gesprek waarin we duidelijk ook hebben gemaakt ook de recente zorgen, en het pleidooi zoals we het ook in het coalitieakkoord hebben afgesproken. En ik kan ook wel zeggen dat ik ook uw aangekondigde vraag heb meegenomen in het gesprek, want die zag ik natuurlijk. En ik denk dat dat zeker behulpzaam is om de noodzaak om de overlast aan te pakken in Haarlem te benadrukken.

Burgemeester Wienen: Mevrouw Moedt, vervolgvraag.

Mevrouw Moedt: Is zo'n verjaagsysteem met een laser ook nog aan de orde geweest?

Wethouder Berkhout: Ja. Kijk, we hebben het beleid natuurlijk gezien van de provincie dus daar hebben we ook vragen ook in de brief over opgenomen. Waar we ook zien dat er een mix aan maatregelen nodig is en ook dierenwelzijn in het vaandel staat, dus we hebben ook gezegd: kunt u kijken naar alternatieven, zou ook in de brief terugkomen, zoals de laser zoals u die ook aankondigde.