Verwarmen van gemeen­tehuis met pellet­ka­chels


Indiendatum: 23 feb. 2023

Blijkens de antwoorden op onze vragen van vorige week lijkt het college van mening dat het verwarmen van het stadhuis door middel van verbranding van houtpellets geen probleem is, omdat de pelletkachel periodiek gekeurd en onderhouden wordt. Maar: ook pelletkachels stoten fijnstof uit. Daarnaast gaan er door de toegenomen vraag naar biomassa dagelijks vele geïmporteerde boomstammen de houtpelletfabrieken in¹. Het duurt decennia voordat door verbranding vrijgekomen CO2 weer is opgenomen door een ter compensatie geplant bos. Die tijd hebben we niet.

Onze vragen.
1. Deelt het college onze mening dat het stoken van hout(pellets) door gemeenten, particulieren en bedrijven, niet alleen om gezondheidsredenen maar ook gezien de klimaatcrisis onwenselijk is?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat in ieder geval een plan opgesteld zou moeten worden over de toekomstige vervanging van de houtpelletkachel in het stadhuis door een duurzamere en gezondere verwarmingsmethode? Zo nee, waarom niet?

¹: Bos als brandstof (2017) - Zembla - BNNVARA

Indiendatum: 23 feb. 2023
Antwoorddatum: 24 feb. 2023

Wethouder De Raadt: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, in 2014 is een plan opgesteld en op basis van dat advies heeft de meerderheid van de raad toentertijd gekozen voor een pelletkachel. Maar ik kan me voorstellen dat met de kennis van nu de raad in 2014 waarschijnlijk inderdaad een andere keuze had gemaakt. Vraag 2 over het toekomstig plan. Nou, de Brink Groep die heeft onlangs een maatwerkadvies opgesteld voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, waaronder het stadhuis. En in de jaarlijkse update van de voortgang verduurzaming gemeentelijk vastgoed komt een advies over hoe de gehele portefeuille in de komende jaren wordt verduurzaamd. En het stadhuis wordt hierin meegenomen en onderzocht wordt of het verstandig is om de installaties voor het einde van de technische levensduur te gaan vervangen.