Bijdrage Actieplan ‘Basis op orde 2023-2025: voor toekomst­be­stendige natuur- en mili­eu­edu­catie’


Commissie Beheer 25 mei 2023

5 juni 2023

Voorzitter,
Goede zorg voor dieren, de natuur en het milieu begint met de juiste kennis en een actieplan is daarom van harte welkom, want er is helaas nogal wat achterstallig werk in te halen, de titel ‘Basis op orde’ geeft het al aan. De basis moet natuurlijk op orde, maar wat meer ambitie en ook meer budget is wat ons betreft nodig, want jong geleerd is oud gedaan.

Er zijn een aantal dingen die we in dit plan lezen die ons verontrusten:

Ten eerste: slechts de helft van de Haarlemse kinderen komt nu via school in aanraking met het lesprogramma van NME. Om méér kinderen te bereiken zijn meer mensen nodig, en een investering in de communicatie. Hopelijk wordt snel duidelijk hoeveel extra fte nodig is om verder door te stomen.

Ten tweede lijkt er een tweedeling in de stad te ontstaan wat betreft de schooltuintjes; in Haarlem Oost en Schalkwijk krijgen de kinderen een moestuinbakfiets op bezoek, ten westen van het Spaarne hebben ze per tweetal een seizoen lang een stukje schooltuin. Teleurstelling hoort erbij, als de veenmol al je wortels heeft stuk gegraven, maar ook trots als je thuiskomt met een enorme courgette. Tegelijk snappen we, dat die locatie in het oosten van de stad niet voldoet.
Ziet de wethouder mogelijkheden om toch voor elkaar te krijgen dat de kinderen aan de oostkant van het Spaarne in de volle grond te kunnen werken, bijvoorbeeld in samenwerking met Ecoring?

Daarnaast voorzitter, heeft de Partij voor de Dieren nog twee punten van zorg:|
1. De Schoterhoeve wordt verplaatst waardoor het terrein vrijkomt voor andere functies.
Ik begrijp dat dit niet de portefeuille van deze wethouder is, maar het zou fijn zijn als het college kan toezeggen dat dit stukje Haarlem, in de ontwikkelzone Orionweg, een groene en onbebouwde plek blijft.
2. Voor de dieren op de hoeves is wel een hitteplan aanwezig, maar nog geen rampen-/evacuatieplan voor de dieren voorhanden. De Partij voor de Dieren vindt het goed om te lezen dat hier aan zal worden gewerkt.

Concluderend: actieplan prima, het vrijgeven van de terreinen van Schoterhoeve en Poelpolder ook, maar met de kanttekening dat we deze gebieden groen willen houden en daarnaast vinden dat alle Haarlemse kinderen de mogelijkheid moeten hebben in volle grond te schooltuinieren. Vandaar de oproep: laten we meer budget vrijmaken voor natuur- en milieueducatie, want de jeugd heeft de toekomst.