Bijdrage Preadvies voor ziens­wijze op Kadernota 2024 recre­a­tiechap Spaarn­woude


Commissie Ontwik­keling 9 maart 2023

10 maart 2023

Voorzitter, het doet ons goed om te lezen dat de gemeente zich zo hard wil inzetten voor de kwaliteit van Spaarnwoude. Het feit dat de financiële positie van het Spaarnwoude Oud onder druk staat is geen goed teken. Dit is een belangrijk recreatiegebied en zal met de ontwikkeling van Oostpoort voor nog meer Haarlemmers het groene uitloopgebied worden. Ook wordt uit de Kadernota duidelijk dat er nog geen implementatie van ecologisch beheer gaat plaatsvinden. Het plan ligt hier voor klaar, men weet wat er moet gebeuren en vervolgens wordt het niet uitgevoerd. Voorzitter, dat is wat ons betreft echt onacceptabel in een tijd waar de biodiversiteit al zwaar onder druk staat. Wij zouden graag zien dat in de zienswijze hier aandacht aan wordt gegeven en we als Haarlem ook hier ons ongenoegen en zorgen over uiten.

De overige inhoud van de zienswijze is ons helder, echter ons is niet duidelijk of de gemeente hier nu actief samen in gaat optrekken met de andere participerende gemeenten Velsen, Amsterdam en Haarlemmermeer. En als dat het geval is, hoe stevig kan die vuist dan gemaakt worden richting de provincie. Maw, een zienswijze opstellen is een (belangrijke) stap. Wat er vervolgens gebeurt is natuurlijk belangrijker. Is de gemeente in staat om evt samen met de andere participanten de verhoging van de bijdrage af te dwingen in het Algemeen Bestuur? Zo ja, wordt dat dan ook de inzet en zo nee, wat dan? Overigens het feit dat voor een integrale begrotingsherziening anderhalf jaar wordt uitgetrokken komt op ons erg lang over. Dit zou toch sneller moeten kunnen zou je denken. Wat vindt de wethouder hiervan?

In de kadernota lezen we verder dat algemeen bestuur in 2022 geen besluit neemt over de toekomstige financiering van de volledige uitvoeringsfase van het uitvoeringsprogramma. De laatste herziening van het meerjaren financieringsoverzicht heeft als uitkomst 26,2 mln aan lasten en 7,2 mln aan baten. De vraag die bij ons dan naar boven komt is of het überhaupt nog goed kan komen met het Uitvoeringsprogamma als geheel en of een verhoging van de participantenbijdrage voldoende zoden aan de dijk zal zetten. Maw, hoe schat de wethouder de kansen in dat het Uitvoeringsprogramma echt tot volledige uitvoering zal gaan komen?

De gemeente noemt in de zienswijze expliciet de uitgestelde investeringen voor het ontvangstgebied bij de Veerplas. Gezien de waarde hiervan voor Haarlem en de ontwikkeling van Haarlem Oostpoort zouden wij willen weten of de gemeente hier niet op eigen initiatief middels een voorfinanciering zelf al aan de slag zou kunnen gaan. Het belang van dit gedeelte van Spaarnwoude voor de Haarlemmers is groot en kan wat ons betreft niet wachten op uitstel. Wij dienen hier indien nodig graag een voorstel voor in bij de Kadernota.

Tot slot voorzitter, wij zien niet vaak zo’n stevig ingezette zienswijze van de gemeente maar het gaf ons hoop. Is de wethouder namelijk bereid om die stevigheid ook in te zetten voor een jachtverbod in Spaarnwoude?

Interessant voor jou

Bijdrage Uitvoering Haarlemse routekaart duurzaamheid - Route voor CO2-reductie

Lees verder

Bijdrage Programma van Eisen Europaweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer