Bijdrage Uitvoering Haarlemse route­kaart duur­zaamheid - Route voor CO2-reductie


Commissie Beheer 9 maart 2023

10 maart 2023

Voorzitter, het is goed om te zien dat de gemeente haar doel op 65% CO2 reductie heeft gezet en ook heeft gekwantificeerd op de verschillende pijlers. Als ik het goed optel bij de pijler Wonen wordt er in de komende 7 jaar aan 49.000 huizen geklust in Haarlem en dan hebben we nog steeds een restantopgave van 6 kton CO2. Dat is een behoorlijke operatie. Hebben we als gemeente hier alles voor in de steigers staan voor zover mogelijk, ook gezien het grote personeelstekort is in de installatie en isolatiebranche en de lange levertijden van warmtepompen, een overvol net etc?

Wat wij missen zijn toch ook de tussendoelen van de reductiemaatregelen in de bijlagen. De tussendoelen staan nu op de CO2 reductie geformuleerd, helemaal goed, maar nog niet van de maatregelen. Kan de wethouder toezeggen dat wij obv de getallen die in bijlage 1 staan een jaarlijkse update krijgen van een ieder van die transitiepaden zodat we ook echt kunnen zien of we op koers liggen qua maatregelen? Bovendien zou dit ook goed kunnen werken in de communicatie en betrokkenheid richting bewoners. Uitstralen dat dit echt een gemeenschappelijke opgave is waar we met zijn allen aan moeten werken. Hoe ziet de wethouder dit voor zich en zou hij het burgerberaad CO2 reductie als het platform willen gaan gebruiken om de opgave die we met zijn allen hebben hier in Haarlem duidelijker voor het voetlicht te brengen?

Tot slot voorzitter, mobiliteit, ook hier ligt nog een restantopgave van 6 kton. Toch zie ik nog geen voorstellen om de Zero emissie zones uit te breiden personenwagens, brommers en scooters, pleziervaartuigen etc. In de bijlage wordt alleen gesproken over zero emissie zones voor Bestel en vrachtverkeer. Sterker, in 2030 stoten we als gemeente nog steeds 76 kton CO2 uit met onze mobiliteit terwijl een grote stad als Amsterdam als ambitie heeft de hele bebouwde kom in 2030 uitstootvrij te hebben voor alle soorten verkeer, dus ook voor personenauto’s.

Gaat de wethouder hier nog een scherpere ambitie opstellen naar Amsterdams voorbeeld? En als het niet is voor de CO2 reductie, dan wel voor de luchtkwaliteit en een poging om te voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Tot slot voorzitter, als ik het goed begrijp hebben we dus voldoende middelen in kas (al dan niet via het Rijk) om al deze maatregelen te realiseren? Ik vraag het ter dubbelcheck om zeker te weten dat we hier niet alsnog extra geld voor hoeven te organiseren bij de kadernota.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Voorlopig ontwerp reconstructie Slaperdijkweg

Lees verder

Bijdrage Preadvies voor zienswijze op Kadernota 2024 recreatiechap Spaarnwoude

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer