Bijdrage Voorlopig ontwerp recon­structie Slaper­dijkweg


Commissie Beheer 9 maart 2023

10 maart 2023

Dit stukje Haarlem is een belangrijke ecologische verbinding tussen duinen en polder. Een belangrijke recreatieve fietsroute ook. Een fietsstraat met een doorlopende haag ernaast komt zowel de ecologie als de fietsers ten goede. In een zogenaamde ‘shared space’ zullen weggebruikers zich aan elkaar aan moeten passen, ook de racefietsers en e-bikes.

Toch gaat er iets niet goed: bewoners die hun parkeerplek op eigen terrein dreigen kwijt te raken wijzen de gemeente, terecht, op hun eigen beleid om parkeren op eigen terrein maximaal te stimuleren. Er zijn te weinig parkeerplekken voor de huidige parkeerbehoefte.

Het lijkt ons goed dat de gemeente opnieuw met de bewoners aan tafel gaat zitten om een oplossing te zoeken. Wellicht is het toch mogelijk om tot een andere wegindeling te komen, bijvoorbeeld een vrijliggend fietspad aan de dijkzijde, als de totale parkeerbehoefte afneemt. Bijvoorbeeld door vol in te zetten op gezamenlijk deelvervoer.

We zijn ook benieuwd naar de reactie van het college op de inbreng van de Fietsersbond.

Voorzitter, een ander onderwerp dan mobiliteit: we lezen iets over het in het definitief ontwerp laten terugkomen van vogel- en vleermuisvriendelijke verlichting. Top. Wellicht een suggestie om hier te kijken naar lussen in het wegdek zodat de verlichting alleen aangaat als er een fietser langskomt, dat zijn er ’s avonds en ’s nachts niet zoveel op wegvak 3.

Ook lezen we dat het adviesbureau adviseert om de beschoeiing die aan vernieuwing toe is, te vervangen door kunststof. Gelukkig kijkt de gemeente naar de mogelijkheid om hier natuuroevers aan te leggen. En op plekken waar dat ècht niet mogelijk is, tik de beschoeiing dan onder water.

Interessant voor jou

Bijdrage Vaststellen Stedenbouwkundig Plan Schalks aan de Plas

Lees verder

Bijdrage Uitvoering Haarlemse routekaart duurzaamheid - Route voor CO2-reductie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer