Amen­dement Groen­be­leidsplan


14 oktober 2022

Amendement Groenbeleidsplan

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 13 oktober 2022, besprekende het Groenbeleidsplan 2022-2030,

Constaterende dat:
- Haarlem tot de meest versteende steden van Nederland behoort; 1

- Het vanwege de hoge bebouwingsdichtheid moeilijk is om grote arealen nieuw groen te realiseren;

- Haarlem aan het begin staat van een aantal grootschalige ruimtelijke ontwikkeltrajecten in de Ontwikkelzones;

- De gemeente tot doel heeft het groenareaal tot 2027 nog met twee hectare te laten toenemen; 2

- In elke vierkante meter groen (ook gras en kruiden) al een wereld aan leven zit; 3

Overwegende dat:
- met een groeiende bevolking ook de behoefte aan groen zal toenemen;

- eenmaal opgegeven groenareaal lastig is terug te winnen;

- in het kader van het versterken van de biodiversiteit elke vierkante meter groen telt;

Draagt op:
- In het Standaard Programma van Eisen Groen, Bijlage 8, pagina 36 en 37 de volgende zin:
GROEN, TENZIJ: Huidig groen oppervlak voor de (her)inrichting/reconstructie dient minimaal gelijk gebleven te zijn en/of in kwaliteit zijn verbeterd (kwalitatieve verbetering t.b.v. ondergrondse en bovengrondse groeiomstandigheden van de bomen).

Te vervangen door de volgende zin:

GROEN, TENZIJ: Huidig groen oppervlak voor de (her)inrichting/reconstructie dient minimaal gelijk gebleven te zijn en in kwaliteit zijn verbeterd (kwalitatieve verbetering t.b.v. ondergrondse en bovengrondse groeiomstandigheden van de bomen).

Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, OPHaarlem

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, ChristenUnie, Actiepartij, Jouw Haarlem, SP (Socialistische Partij), VVD, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)