Motie 'Klepelen is funest voor de biodi­ver­siteit en moet stoppen'


14 oktober 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 13 oktober 2022, besprekende het Groenbeleidsplan 2022-2030,

Constaterende dat:
- klepelmaaien, het stukslaan van vegetatie met behulp van roterende klepels, niet alleen planten
verhakselt, maar ook de dieren die daar op leven en daarmee van alle maaimethoden de meeste schade toebrengt aan dieren, de natuur en het bodemleven;

- als het maaisel na het klepelmaaien niet wordt afgevoerd, plantenresten wegrotten en de planten daaronder verstikken en voedingsstoffen uit het maaisel teruglekken in de bodem, waardoor extra wordt bemest terwijl je voor biodiversiteit juist wilt verschralen;

- als het maaisel van de klepelmaaier wel wordt afgevoerd, dit meestal direct gebeurt met een maai-zuigcombinatie waardoor ook insecten en zaden worden meegezogen;

- de bodem door de zware machines die bij het klepelmaaien worden gebruikt, wordt verdicht, wat problemen geeft met afwatering en schade aan de wortels van bomen en planten;

- in de gemeente Haarlem regelmatig wordt geklepeld;

Overwegende dat
- andere gemeenten, b.v. Arnhem en de Fryske Marren, al jaren geleden gestopt zijn met klepelen;

- in Haarlem wel een tendens is richting ecologischer maaien, maar een concreet stappenplan om met klepelen te stoppen ontbreekt;

- Spaarnelanden N.V. dit najaar een kostenevaluatie zal opstellen om de baten van ecologisch maaien af te zetten tegen de kosten van het stoppen met klepelen;

- bomen door de klepelmaaier beschadigd kunnen raken;

- zwerfvuil met de klepelmaaier ook wordt vermalen;

Verzoekt het college om:|
- met een gericht plan van aanpak te komen om het klepelmaaien in Haarlem zo spoedig mogelijk en op zoveel mogelijk te maaien gronden, te vervangen door dier- en plantvriendelijker methoden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Janneke Moedt
Jouw Haarlem, Arwen Scholten


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Jouw Haarlem, Belang Van Nederland (BVNL), ChristenUnie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tegen

Forum voor Democratie

Lees onze andere moties

Motie: 3-30-300 vuistregel: meer bomen in de wijk, dát heeft Haarlem nodig

Lees verder

Amendement Groenbeleidsplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer