Amen­dement 'Je bent pas echt een evenement als je klimaat­neu­traal en circulair bent'


19 oktober 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 21 oktober 2023, besprekende de

Startnotitie actualisering evenementenbeleid

Constaterende dat:

- Haarlem een rijk scala aan evenementen kent in de openbare ruimte;

- de gemeente Haarlem in de startnotitie als doelstelling heeft om evenementen te verduurzamen;

- de gemeente Haarlem in 2040 circulair wil zijn en in 2050 klimaatbestendig wil zijn;

- de gemeenteraad van Haarlem op 29 juni 2022 de noodtoestand voor de biodiversiteit heeft uitgeroepen*1;

Overwegende dat:

- er reeds goede ervaringen zijn opgedaan met het klimaatneutraal en circulair maken van evenementen;

- het toevoegen van concrete doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid de sector de impuls kan geven om sneller te verduurzamen;

- er met het verduurzamen van evenementen op een goede manier invulling wordt gegeven aan het Actieprogramma Circulaire Economie;

- het imago van Haarlem als duurzame evenementenstad wordt versterkt;

Besluit het voorgestelde besluit:

1. De startnotitie ‘Evenementenbeleid 2025-2028’ vast te stellen

Te wijzigen in:

De startnotitie ‘Evenementenbeleid 2025-2028’ vast te stellen, met dien verstande dat de tekst op bladzijde 2 van de Startnotitie actualisering evenementenbeleid Haarlem onder 3. ‘Het verduurzamen van evenementen’ wordt gewijzigd in ‘Evenementen in de periode 2025-2028 klimaatneutraal en circulair te laten worden’;

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek

*1 https://gemeentebestuur.haarle...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), ChristenUnie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lees onze andere moties

Motie 'Op naar een 100% biologisch bloemencorso'

Lees verder

Amendement 'De hoogste tijd voor natuur en dierenwelzijn in het evenementenbeleid'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer