Motie 'Op naar een 100% biolo­gisch bloe­men­corso'


19 oktober 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 21 oktober 2023, besprekende de

Startnotitie actualisering evenementenbeleid,

Constaterende dat:

- de gemeente Haarlem al vele jaren het Bloemencorso subsidieert;

- in de bloembollensector nog steeds veel wordt gewerkt met pesticiden;

- de pesticiden nog te vaak het oppervlaktewater bereiken en daarmee de waterkwaliteit verslechteren;

- telers en inwoners nabij bloembollenvelden een verhoogd risico hebben op Parkinson1;

Overwegende dat:

- er reeds goede ervaringen zijn opgedaan het biologisch telen van bloembollen;

- de gemeente Haarlem in haar inkoopbeleid ook streeft naar een zo groot mogelijk aandeel biologische bloembollen;

- Haarlem als duurzame evenementenstad ook kritisch moet kijken naar de duurzaamheid van de sector die het evenement vertegenwoordigt;

Verzoekt het college:

- voor het Bloembollencorso 2024 in gesprek te gaan met de organisatie waarin zij de wens van de raad bespreekt om zo snel mogelijk tot een volledig biologisch Bloembollencorso te komen en hier de raad uiterlijk in maart 2024 over te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek

GroenLinks Haarlem, Jasper Drost

https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GROENLINKS, Actiepartij, Jouw Haarlem

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), ChristenUnie, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lees onze andere moties

Motie 'Groene lopers voor bewoners aan de Toekanweg'

Lees verder

Amendement 'Je bent pas echt een evenement als je klimaatneutraal en circulair bent'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer