Motie ‘Car­nivoor geef het door 2.0’


10 juli 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 10 en 13 juli 2023, ter bespreking van de Kadernota 2024,

constaterende dat:

- de CO2-reductiedoelstelling voor gemeente Haarlem in 2030 ten opzichte van 2017 is vastgesteld op 60% en Haarlem een zeer grote uitdaging heeft om de eigen klimaatdoelen te halen;
- de productie van zuivel meer CO2 uitstoot dan plantaardige varianten en een veel hoger water- en landgebruik kent (https://www.verduurzamingneder...);
- de wetenschappelijke consensus is dat de transitie naar meer plantaardig onvermijdelijk is om milieu-, klimaat- en biodiversiteitsdoelen te halen;
- de voedselkeuze volgens wetenschappers in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;
- bij huidige beleid ‘Carnivoor Geef het Door’ vegetarisch als uitgangspunt wordt genomen in plaats van plantaardig;

overwegende dat:

- de gemeente Haarlem in het Actieprogramma Circulaire Economie consumenten en ondernemers wil aanmoedigen tot een meer plantaardig voedselpatroon, zij zelf het goede voorbeeld zou moeten geven;
- door de norm in de gemeentelijke catering om te draaien (van dierlijke producten als standaard, naar plantaardige producten als standaard) de gemeente communiceert dat ze duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid serieus neemt;
- door het aangescherpte principe “Carnivoor? Geeft het door!” toe te passen, de keuzevrijheid van mensen behouden blijft en iedereen die dierlijke producten wil eten dat gewoon kan doorgeven;

verzoekt het college:

- als standaard plantaardige voeding te serveren tijdens door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten (intern en extern), met de mogelijkheid om van tevoren andere eetwensen door te geven;
- het gesprek aan te gaan met verbonden partijen en hen te verzoeken het concept eveneens toe te gaan passen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek
GroenLinks, Melissa Oosterbroek


Status

Verworpen

Voor

Actiepartij, Partij voor de Dieren, GROENLINKS

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, ChristenUnie, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)