Motie 'actief tegen Anti-zwart racisme'


10 juli 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 10 en 13 juli 2023, ter bespreking van de Kadernota 2024,

constaterende dat:

- Zwart Manifest*1 een initiatief is van individuen en organisaties die anti-zwart racisme*2 tegengaan;
- dit document uitgebreide voorstellen doet op verschillende thema’s om anti-zwart racisme tegen te gaan en emancipatie te bevorderen;
- de gemeente Den Haag reeds aan de slag is gegaan met het Zwart Manifest;

(F_2+HSP+GEWIJZIGD+Zwart+Manifest+als+leidraad (raadsinformatie.nl))

overwegende dat:

- artikel 1 van de Grondwet stelt dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen, gelijk wordt behandeld;
- gemeente Haarlem de eigen rol in het slavernijverleden laat onderzoeken;
- ongeacht de uitkomst van dit onderzoek het actief bestrijden van alle vormen van racisme en discriminatie nodig is;
- racisme en discriminatie doorwerken in het heden;

verzoekt het college:

- het Zwart Manifest als handleiding mee te nemen voor de Zwarte emancipatie in het diversiteitsbeleid en met een actieplan te komen om anti-zwart racisme tegen te gaan en emancipatie te bevorderen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek
(Commissielid Yuri Zandwijken)

1: https://zwartmanifest.nl/home/

2: https://www.oneworld.nl/lezen/...


Status

Verworpen

Voor

OPHaarlem, Partij voor de Dieren, GROENLINKS

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, ChristenUnie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)