Motie 'Korte Wapenstok Afge­bakend (naar model Amsterdam)'


1 juni 2023

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 1 juni 2023, naar
aanleiding van het Voornemen Tot Het Doen Van Aanvraag Bevoegdheid Wapenstok

Constaterende dat:
- de burgemeester voornemens is bij de Minister een aanvraag te doen betreffende de
bevoegdheid van gebruik van een korte wapenstok door boa's,

Overwegende dat:
- boa's worden ingezet bij een breed pallet aan thema's en taken,
- deze (handhavings)thema's en -taken zich geografisch gezien niet overal in Haarlem
in de zelfde mate aandienen,
- niet alle boa's worden ingezet op alle voorkomende handhavingsthema's- en taken,
- de burgemeester van Amsterdam in haar aanvraag ervoor heeft gekozen om een
afgebakende groep boa's, voor een aantal afgebakende handhavingstaken in een
afgebakend gebied voor een afgebakende periode (van 2 jaar) te bewapenen met de
wapenstok

Verzoekt de burgemeester:
- alvorens een aanvraag Bevoegdheid Wapenstok bij de Minister in te dienen de raad
een voorstel te doen voor welke afgebakende groep boa's (aantal en vereiste
ervaring/competenties), voor welke afgebakende handhavingsthema's en -taken, en
voor een afgebakende periode van 2 jaar de burgemeester de aanvraag wenst te
doen, en hierbij waar mogelijk de inzet van de wapenstok geografisch af te bakenen
tot gebieden waar cijfers uitwijzen dat boa's vaker met geweld te maken krijgen
- na elke situatie waarin de wapenstok door boa's is gebruikt een onafhankelijk
onderzoek te laten plaatsvinden naar de toedracht die heeft geleid tot inzet van de
wapenstok (en te beoordelen of zonder inzet van de wapenstok eenzelfde de-
escalatie van de situatie had kunnen worden bewerkstelligd)
- na deze afgebakende periode van twee jaar een evaluatie met de commissie bestuur
te bespreken en deze aan de raad voor te leggen

En gaat over tot de orde van de dag

Actiepartij Danny van Leeuwen
Partij voor de Dieren Jacqueline van den Broek
Jouw Haarlem Moussa Aynan


Status

Aangenomen

Voor

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Actiepartij, Jouw Haarlem, OPHaarlem, Partij voor de Dieren, GROENLINKS, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tegen

ChristenUnie, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), VVD, CDA, D66