Motie 'Meer Bomen Nu'


10 juli 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 10 en 13 juli 2023, besprekende de Kadernota 2024,

constaterende dat:

- circa 70% van het grondoppervlak van Haarlem particulier eigendom is;
- stichting Meer Bomen Nu¹ gratis jonge boompjes en struiken, met vrijwilligers geoogst op plekken waar ze geen kans hebben uit te groeien, uitdeelt. In de afgelopen 2 jaar waren dat een miljoen boompjes en struiken door heel Nederland, zowel aan particulieren als aan bedrijven en overheden;
- het aantal geplante bomen in de openbare ruimte van Haarlem achterblijft bij de ambitie;

overwegende dat:

- extra bomen in particuliere tuinen een grote bijdrage kunnen leveren aan klimaat- en biodiversiteitsdoelen;
- de gemeente Haarlem de acties van Meer Bomen Nu middels haar communicatiekanalen een flinke steun in de rug kan geven;
- de werkwijze van Meer Bomen Nu ook een kostenefficiënte en snelle manier is om het aantal bomen op geschikte plekken in de openbare ruimte te verhogen;

verzoekt het college:

- de acties van Meer Bomen Nu waarbij gratis boompjes aan particulieren worden uitgedeeld, te ondersteunen door middel van een financiële bijdrage van 1 € per boom (per jaar maximaal 10.000€);
- aandacht aan deze acties te besteden via de gemeentelijke communicatiekanalen;
- te onderzoeken of en waar Meer Bomen Nu op gemeentelijke grond extra bomen kan planten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Janneke Moedt
CDA, Ron Dreijer
Trots Haarlem, Sander van den Raadt
Jouw Haarlem, Arwen Scholten
Actiepartij, Danny van Leeuwen

¹: https://meerbomen.nu


Status

Aangenomen

Voor

Actiepartij, Jouw Haarlem, OPHaarlem, Partij voor de Dieren, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), ChristenUnie, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), CDA, GROENLINKS

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, VVD