Motie 'Gastvrij met de deuren dicht'


14 juli 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 11 en 14 juli 2022, ter bespreking van de Kadernota 2023,

Constaterende dat:

- het IPCC heeft berekend dat de opwarming van de aarde zeer waarschijnlijk de 2 graden gaat overstijgen;
- vanuit het Rijk campagnes worden ingezet om het energieverbruik fors te verminderen;
- de gemeente Haarlem in 2030 een CO2 reductie wil realiseren van 60%;
- de gemeente Haarlem in 2019 reeds een oproep heeft gedaan aan de detailhandel voor de campagne 'Natuurlijk zijn wij open, de deur is alleen dicht om energie te besparen';
- in de winter echter veel winkels de verwarming hadden aan staan maar ook de deuren open houden;
- in de zomer veel winkels de airconditioning aan hebben staan, maar ook de deuren open houden;

Overwegende dat:

- het goed uitlegbaar is aan het winkelpubliek waarom de deuren niet permanent open staan in zowel de winter als in de zomer op zeer warme dagen;
- dit tevens bewustzijn creëert bij de consument over energiebesparing;
- het een positieve bijdrage levert aan het imago van Haarlem als duurzame stad;

Draagt het college op:

- zo spoedig een monitoringsonderzoek te starten in hoeverre nog gehoor wordt gegeven aan de oproep 'Natuurlijk zijn wij open, de deur is alleen dicht om energie te besparen', als ook te onderzoeken of en welke maatregelen nodig zijn om onnodig energieverbruik door openstaande winkeldeuren terug te dringen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jacqueline van den Broek, Partij voor de Dieren
Christen Unie, Frank Visser
CDA, Ron Dreijer


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD, GROENLINKS, D66