Motie 'Niet meer stoken voor de buiten­lucht‘


14 juli 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 11 en 14 juli, ter bespreking van de Kadernota 2023,

Constaterende dat:

- het IPCC heeft berekend dat de opwarming van de aarde zeer waarschijnlijk de 2 graden gaat overstijgen;
- vanuit het Rijk campagnes worden ingezet om het energieverbruik fors te verminderen;
- de gemeente Haarlem in 2030 een CO2 reductie wil realiseren van 60%;
- op veel horeca terrassen in Haarlem terrasverwarmers staan;
- het verbruik van twee terrasverwarmers gedurende zes maanden evenveel CO2 uitstoot als twee huishoudens per jaar;

Overwegende dat:

- Frankrijk reeds een verbod heeft ingesteld op terrasverwarmers¹;
- het een positieve bijdrage levert aan het imago van Haarlem als duurzame stad;
- gasten met een kussen en dekentje er ook warm bij kunnen zitten;
- het gemiddelde consumptiepatroon- ook van energie- in Nederland de grenzen van wat de aarde kan dragen met een factor 3 overschrijdt, met andere woorden we moeten minder energie verbruiken;

Verzoekt het College:

- een lobby te starten in samenwerking met de VNG richting het Rijk om te pleiten voor een landelijk verbod op terrasverwarmers;
- het gebruik van terrasverwarmers in Haarlem verder te ontmoedigen en het effect hiervan jaarlijks te monitoren;
- om nog voor het einde van het jaar (of bij begroting) te komen met stimuleringsvoorstellen gericht op het verduurzamen van terrassen zonder terrasverwarmers.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jacqueline van den Broek, Partij voor de Dieren
Frank Visser, Christen Unie
Ienke Verhoef, Partij van de Arbeid
Ron Dreijer, CDA
Danny van Leeuwen, Actiepartij

¹: Frankrijk verbiedt terrasverwarmers bij cafés en bars om klimaat | RTL Nieuws


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Actiepartij, Jouw Haarlem, CDA, GROENLINKS, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD, D66