Motie 'Quickscan voor snelle klimaat­adap­tatie-acties'


14 juli 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 11 en 14 juli 2022, ter bespreking van de Kadernota 2023,

Constaterende dat:

- de klimaatschade in Haarlem voor de periode 2018-2050 tussen de 210 en 750 miljoen Euro wordt geschat1;
- klimaatadaptatie maatregelen in Haarlem vooral worden gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkelingsprojecten;
- er nu op jaarbasis 150.000 Euro beschikbaar is aan subsidies voor particulieren2;
- de temperatuur in steden tijdens warme zomers 4 tot 7 graden warmer kan worden dan op het platteland;

Overwegende dat:

- er met korte snelle acties winst gecreƫerd kan worden om de stad te koelen, te vergroenen en te vernatten;
- de urgentie van klimaatadaptatie bij zowel bewoners als bedrijven moet worden vergroot;
- subsidies voor particulieren en bedrijven weliswaar positief maar ook vrijblijvend zijn;

Draagt het college op:

- een quick scan te maken van korte termijn (< 2 jaar) klimaatadapatiemaatregelen en hier ruimte voor te gaan reserveren in de begroting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jacqueline van den Broek

1 https://gemeentebestuur.haarle...Strategisch-plan-Klimaatadaptatie-Opgave-en-Denkrichtingen.pdf

2 https://gemeentebestuur.haarle...Strategisch-plan-Klimaatadaptatie-Opgave-en-Denkrichtingen.pdf


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), VVD

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, ChristenUnie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), OPHaarlem, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lees onze andere moties

Motie 'Onderzoek korting op rioolheffing en subsidie voor meer groene, klimaatbestendige tuinen'

Lees verder

Motie 'Haarlem zoemt'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer