Anders maaien: grote stappen voor meer biodi­ver­siteit


Onze moties in uitvoering!

29 februari 2024

Geweldig nieuws voor de biodiversiteit in Haarlem! Onze voorstellen om anders te maaien zijn inmiddels officieel opgenomen in het gemeentebeleid. Door minder en anders te maaien en het gras langer te laten groeien, zorgen we dat insecten en andere dieren meer plek krijgen om te leven. Op verschillende plekken gaat de gemeente experimenteren met de verhouding lang/kort gras, en wordt ervoor gezorgd dat iedereen begrijpt waarom dit gebeurt.

Dit is wat het college erover schrijft:

De gemeenteraad van Haarlem neemt concrete stappen om de biodiversiteit in onze stad te verbeteren. Een grote stap voorwaarts is te behalen door minder en anders te maaien. Maaibeheer staat namelijk aan de wieg van het verhogen van de biodiversiteit. Vanuit het vierde spoor van het Meerjariguitvoeringsplan Groen (MJUP Groen) starten we daarom met de aanpak ‘Anders maaien’. Het doel hiervan is om het aandeel lang gras in Haarlem te maximaliseren en het klepelen maximaal uit te faseren, want in lang gras is de meeste biodiversiteit aanwezig. Het totale grasareaal van Haarlem, inclusief riet, oeverbegroeiing en dierenweiden in Haarlem is ongeveer 265 hectare. Door het areaal aan lang gras te vergroten ontstaat er een groter leefgebied voor diverse soorten insecten en andere dieren én een grotere soortenrijkdom aan vegetatie. Ondanks dat maaien een voorwaarde is om de grootste verscheidenheid aan soorten en de meeste kleur in bermen en graslanden te krijgen, en voorkomt dat soorten gaan overwoekeren, of dat grasland bos wordt, leidt maaien ook tot verliezen aan insecten. Dat verlies kan in belangrijke mate worden verminderd door minder te maaien en door apparatuur in te zetten die meer dier- en plantvriendelijk is. Zo zetten we verdere stappen richting meer ecologisch beheer. Omdat het een nieuwe werkwijze betreft, zal op verschillende locaties geëxperimenteerd worden met de precieze verhouding van lang/kort gras. Dit heeft invloed op de beleving van het groen door bewoners. Daarom wordt het nieuwe maairegime actief ondersteund met communicatie, waaronder bordjes met uitleg. Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met de functie van het gras, bijvoorbeeld voor recreatie en bij speelveldjes. Met deze aanpak werken we toe naar een areaal waar anders wordt gemaaid met een omvang van 50-65 hectare in 2026 . Dit betekent iets voor hoe het groen in onze stad eruit gaat zien, maar ook voor de werkwijze, de apparatuur, de kosten, de frequentie en de plekken waar we maaien.

Meer weten? Lees hier de informatienota

Onze moties:

Gerelateerd nieuws

Fijne en diervriendelijke feestdagen!

Fijne en diervriendelijke feestdagen! Vandaag hebben we in de stad flyers uitgedeeld om mensen te inspireren om met Kerst ge...

Lees verder

Politiek talent gezocht!

Onze partij groeit als biologische kool. Meer en meer mensen omarmen onze diepgroene idealen voor dier, natuur en milieu. Dat...

Lees verder