Presen­tatie initi­a­tief­voorstel Dieren­welzijn in gemeen­teraad


14 oktober 2022

De Partij voor de Dieren heeft op 13 oktober in de gemeenteraad het initiatiefvoorstel Dierenwelzijn Haarlem gepresenteerd. De tachtig actiepunten uit de nota zijn een kleine stap voor de gemeente, maar een wereld van verschil voor dieren. Hoognodig ook, want de huidige nota Dierenwelzijn dateert uit 2010. Sindsdien is er niet alleen nieuwe wetgeving op gebied van dierenwelzijn, maar er is ook steeds meer maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn. Het college zal het voorstel nu rijp maken voor bespreking in de raad.

Presentatietekst Janneke Moedt:

Voorzitter,

Wat we vroeger normaal vonden, vinden we nu steeds vaker niet normaal.
In de 17e eeuw beweerde René Descartes dat dieren niet kunnen denken en daarom geen pijn kunnen voelen. Als ze krijsten tijdens de vivisectie, was dat puur een mechanische reactie.

Nu vinden we dat barbaars.
Maar waarom slaan veel mensen regelmatig - en niet om te overleven maar voor de lol - een vis aan een haak, terwijl al jaren geleden is aangetoond dat ook vissen pijn en stress ervaren?
En waarom is het nog toegestaan om kreeften en krabben levend en onverdoofd in kokend water te gooien? Soms nadat ze met vastgebonden scharen in kale kratten de halve wereld over zijn gesleept.
En wie denkt er aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in de spouw, die levend worden begraven als die volgespoten wordt met isolatiemateriaal?
Waarom fokken en kopen we honden die te lijden hebben onder hun afwijkende lichaamsbouw, zoals een platte snuit waardoor ze hun hele leven benauwd zijn en oog- en huidproblemen hebben?

We zijn trots dat we dit initiatiefvoorstel met 80 actiepunten aan u kunnen presenteren en ik nodig u graag uit om uit te zoomen en uzelf af te vragen: ís wat we gewend zijn te doen in deze jaren '20 van de 21ste eeuw nog wel normaal?

Ik zou graag willen afsluiten zoals Marianne Thieme dat jarenlang in de Tweede Kamer deed: En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Download Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn

Gerelateerd nieuws

Groenbeleidsplan 2022-2030: ambitie en tempo moeten omhoog

Op 6 oktober heeft de commissie Beheer de nota Groenbeleidsplan 2022-2030 besproken. Ons raadslid Janneke Moedt gaf in haar b...

Lees verder

Ludieke actie tijdens raadsvergadering

Onze raadsleden Jacqueline van den Broek en Janneke Moedt hebben tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar op 15 decem...

Lees verder