Groen­be­leidsplan 2022-2030: ambitie en tempo moeten omhoog


7 oktober 2022

Op 6 oktober heeft de commissie Beheer de nota Groenbeleidsplan 2022-2030 besproken.
Ons raadslid Janneke Moedt gaf in haar bijdrage aan dat de Partij voor de Dieren van mening is dat, gezien de klimaat- en biodiversiteitscrisis waarin we verkeren, de ambitie en het tempo omhoog moeten. "In het Groenbeleidsplan staan mooie woorden maar het gevoel van urgentie en een hoge actieparaatheid ontbreekt in onze ogen", aldus Janneke. "Tegelwippen is bijvoorbeeld voor de biodiversiteit wat tochtstrips zijn voor het klimaat: het helpt, maar niet genoeg."
"We zullen op andere vlakken concessies moeten doen, maar Haarlem radicaal vergroenen en de biodiversiteitscrisis écht te lijf gaan kán, als we genoeg politieke moed hebben én ook bij inwoners het gevoel van urgentie duidelijk over weten te brengen."

Lees hier de volledige bijdrage.