Blad­blazers in het Kenaupark


Monde­linge vragen

Indiendatum: 24 nov. 2022


Op 31 oktober deed de gemeente een bericht uit hoe zij omgaat met het vallende herfstblad. https://haarlem.nl/start-oprui...
Daarin stelt zij dat wegen, fiets en wandelpaden worden vrijgemaakt om onveilige situaties te voorkomen en dat Spaarnelanden vooral bladeren opruimt op doorgaande wegen. Daarnaast doet de gemeente een oproep aan burgers om het blad in groenstroken en in de tuin te laten liggen teneinde een goede schuilwinterplek voor insecten en egels te creëren. Op 22 november werd er echter volop in het Kenaupark blad geblazen en op 23 november lag al het blad klaar om afgevoerd te worden. Daarnaast reed er ook nog een grasmaaier op het veld.

1. Hoe kan het dat Spaarnelanden het blad niet laat liggen in het Kenaupark daar het daar geen gevaar oplevert voor auto’s, fietsers en wandelaars?
2. Waarom wordt het blad afgevoerd en niet verspreid onder de bosjes en struiken aan de oostzijde van het Kenaupark?
3. Wat is de stand van zaken t.a.v. de uitfasering van benzine bladblazers en de vervanging door elektrische bladblazers? Wanneer is deze vervanging te wachten?