Handhaven op fout gepar­keerde auto's Jan Gijzenkade


Monde­linge vragen raads­ver­ga­dering 15-12

Indiendatum: 15 dec. 2022

Op de agenda van de raadsvergadering van vandaag (15-12) staat bij de ingekomen stukken een mail met een herhaling van een klacht over op de stoep geparkeerde auto's aan de Jan Gijzenkade, waardoor de veiligheid van fietsers in het gedrang komt. Ook kregen van een inwoner afgelopen jaar meerdere malen foto's gemaild van busjes, auto's en schaftketen die in de buurt van werkzaamheden op het gazon en op boomspiegels staan en zo de bodem verdichten en het de stadsbomen daarom extra moeilijk maken.

Vraag: Kunt u hier actie op ondernemen?

Indiendatum: 15 dec. 2022
Antwoorddatum: 15 dec. 2022

Burgemeester Wienen: Er zijn bij Handhaving en Melding Openbare ruimte geen meldingen binnen gekomen over de Jan Gijzenkade. We gaan daar naar aanleiding van uw vragen nu actiever naar kijken en zo nodig handhaven. Maar laat mensen ook gebruik maken van de instrumenten die er zijn en zaken melden. Hetzelfde geldt voor keten op het gras. Zodra dat wordt geconstateerd wordt er gehandhaafd.