Hitte­stress


Monde­linge vragen

Indiendatum: jun. 2023

Veel zonuren en langdurige droogte. Deze weersomstandigheden kunnen gevolgen hebben voor het welzijn van dieren. Het bieden van schuilmogelijkheden voor dieren is daarom belangrijk. Als de buitentemperatuur boven de 20 graden uitkomt en de luchtvochtigheid hoog is, neemt het risico op hittestress toe. Voor koeien geldt dat de eigenaar verplicht is maatregelen te nemen als de temperatuur boven de 27 graden Celcius is. https://www.nvwa.nl/onderwerpe...

In de Schoterveenpolder staan elke lente en zomer een aantal koeien van een boer uit Spaarndam. De grond is eigendom van de gemeente en wordt gepacht door de veehouder. De gemeente is al eerder gevraagd om schaduwplekken te creƫren. Hiertoe heeft zij een paar wilgenbosjes geplaatst. Echter, deze zijn zo geplant dat ze nauwelijks schaduw bieden en bovendien hebben de koeien al het nodige afgesnoept van de struiken, ondanks de omheining. Die omheining is overigens nog best gevaarlijk, omdat er al een keer een koe op vast is komen te zitten. Doordat noch de gemeente, noch de boer vorige zomer actie heeft ondernomen hebben buurtbewoners van tentdoeken een schaduwplek gerealiseerd.

Wettelijk kader: het beschermen van dieren tegen extreem weer staat in de Wet Dieren

(https://wetten.overheid.nl/BWB...).

1) Erkent de wethouder dat de wilgenbosjes nog niet de gewenste schaduw bieden en de koeien juist op het midden van dag in de volle zon moeten staan omdat er dan geen schaduw op het weiland is?

2) Heeft de gemeente al contact gezocht met de boer en hem gewezen op de verplichting schaduw te realiseren voor de koeien bij extreem weer? Zo nee, waarom niet? Het kwik is immers al een paar keer boven de 27 graden geweest. Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt met de boer?

3) Bent u bereid de omwonenden van de Schoterveenpolder te informeren over de eventuele te nemen maatregelen, zodat zij weten dat er goed gezorgd wordt voor de koeien?

4) Bent u bekend met het schaduwsysteem dat in de Hekslootpolder is gebruikt en zou dit eenmogelijkheid zijn voor de koeien in de Schoterveenpolder?

(https://www.haarlemlink.nl/nie...)