Zomer­storm­schade


Monde­lingen vragen

Indiendatum: 29 jun. 2023

Haarlem werd gisteren onverwacht hard getroffen door storm Poly. Naast materiële schade en

schade aan de natuur is er helaas een dodelijk slachtoffer te betreuren.

We hebben de volgende vragen:

1. Is het bij het college al (ongeveer) bekend hoeveel bomen door deze storm zijn omgewaaid?

2. Wordt er een extra bomenveiligheidsonderzoek uitgevoerd naar bomen die niet zijn omgewaaid maar waar wel twijfels zijn over de stabiliteit?

3. Ziet het college mogelijkheden - gezien het grote aantal omgewaaide bomen - om nu bruikbare informatie te vergaren middels een groeiplaatsonderzoek?

4. Kan het college extra inspanning leveren om bomen beter bestand te laten zijn tegen toekomstige stormen?

Bijvoorbeeld door, naast groeiplaatsverbetering, het verbieden van zwaar materieel (bv maaimachines, bouwketen, werkbusjes etc) in de boomkroonprojectie (en het handhaven daarop) en door extra toezicht en handhaving op bouw- en graafwerkzaamheden rondom bomen?

5. Kan Spaarnelanden deze herplantopgave binnen de daarvoor gestelde termijn erbij hebben, of is extra capaciteit en/of zijn extra middelen nodig?

6. Gaat het college herplant van omgewaaide bomen op particulier terrein extra stimuleren?

Indiendatum: 29 jun. 2023
Antwoorddatum: 29 jun. 2023

Wethouder Berkhout:

Ja het was een behoorlijk heftige storm die gister over Nederland raasde. Ook in Haarlem heeft hij veel overlast veroorzaakt en veel schade aangericht. Deze middag hebben we een actuele stand van zaken van wat we nu denken dat ongeveer het aantal bomen is wat is omgewaaid; En we hebben 300 geregistreerde omgevallen bomen, de verwachting is dat dit oploopt naar meer dan 400 binnenstedelijk maar grove totale inschatting op dit moment is dat we op 600 tot 700 over heel Haarlem zullen gaan uitkomen.

We hebben nog niet de tijd gehad; er is met man en macht meteen gewerkt na de storm om wegen vrij de maken fietspaden etc. maar de parken en het buitengebied zijn we nog niet aan toegekomen. Daar wordt morgen een start mee gemaakt. De eerste indruk van de Haarlemmerhout is dat zeer ernstig tientallen bomen zijn beschadigd of omgewaaid. Dus daarom adviseren we ook echt om géén gebruik te manken van de parken nog dit weekend nog i.v.m. het loshangend hout. Ook op de begraafplaatsen is veel schade geconstateerd. De Kleverlaan lijkt het ergst getroffen te zijn. Er zijn duizend meldingen binnengekomen met betrekking tot schade aan bomen maar weet dat we ook met mannen macht werken vandaag met maar liefst 8 ploegen van Spaarnelanden en zeven ploegen van aannemers aan de slag gaan omgewaaide bomen veilig te stellen en paden en wegen begaanbaar te maken dus ook vanuit hier vanuit College complimenten voor de snelle inzet van Spaarnelanden. En de aannemers en we zullen ook tijdelijke depots en alle stadsdelen inrichten om het hout en groen tijdelijk op te slaan en voor het weekend ook Spaarnelanden al het eerste gevaar weggenomen te hebben. Nou ik heb hoop dat u dat ook al heeft kunnen zien dat er meteen mee aanslag gegaan, maar inschatting voordat het opruimend afhandelen van de stormschade is dat het 3 tot 4 weken gaat duren

Dat dus eventjes met betreking tot uw eerst de vraag, maar even de actuele update van de stand van zaken.

Hun Tweede vraag was hoe doen we dit nu met betrekking tot de bomen veiligheid. Het protocol stormschade is in werking gezet en Spaarnlanden zal dan ook naschouwing doen. Dat betekent dat er ook echt gekeken naar wordt naar bomen waar twijfels zijn over de stabiliteit; dat is in eerste instantie visuele controle maar daarna als er nog twijfels zijn wordt een ETTer en European Three Technician ingeschakeld om de boom verder te onderzoeken.

Uw derde vraag was nou kunnen we eens kijken of onderzoek doen naar groeiplaatsen nu we toch zien dat veel bomen omgebouwd. Zijn laat duidelijk zijn laten we ook kunnen kijken waar we kunnen leren van dit soort situaties en kunnen we kijken of we onze of hier bruikbare informatie uit kunnen halen dus met afdelingen de boomspecialist en Spaarnelanden zijn we al na de stormschade aan het kijken maar dat zullen we op de komende tijd doen. Tegelijkertijd moeten we wel zeggen dat zomerstormen met windstoten zoals de storm Poly van gister in combinatie met de natte ondergrond levert helaas omstandigheden op misschien naar de toekomst toe die we vaker gaan meemaken maar wel dit moment waar we niet tegen zijn opgewassen

Een dan nu vierde vraag heeft hem te maken met eigenlijk daarmee kan het college extra inspanningen leveren om van beter bestand te zijn. Weet dat we begin dit jaar met een boomverbeterprogramma gestart zijn en daar werken we al hoeveel groeiplaatsen zo optimaal mogelijk kunnen inrichten voor een duurzaam boombestand en ook met graafwerkzaamheden kijken we echt hoe we dat zo goed mogelijk voor nieuwe bomen kunnen inrichten.

Nou dan uw vijfde vragen over de herplantopgave. Nou we staan dus aan het begin. De storm is gisteren geweest er wordt hard gewerkt eerst aan wat ik net ook aangaf. Het inventariseren van de daadwerkelijk de schade, maar laat duidelijk zijn de kosten die gemoeid zijn met dit soort extreme omstandigheden vallen buiten de standaard budgetten van beheer onderhoud en om die reden maar dat zal ook na tzt en inventarisatie van worden gemaakt en moet waarschijnlijk rekening worden gehouden met extra financiële middelen.

En uw laatste vraag heeft betrekking op de omgewaaide bomen particulier terrein. Ja laat duidelijk zijn; daar volgen we de aangepaste bomen verordening en dat betekent dat 1 op 1 herplant moet worden opgelegd.

Dit eventjes in een notendop. Ik hoop ook volgende week weer een nog betere evaluatie of update te ontvangen waar we staan idealieter voor de tweede termijn van de kadernoten maar dan hoop ik dat ook weer met u te kunnen delen tot zover.