Verlichting


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 7 sep. 2023

LED-verlichting verbruikt minder energie dan traditionele verlichting, maar LED-lampen, zeker de koude varianten met blauw licht erin, hebben een negatiever effect op de natuur dan de traditionele natriumlampen die ze vervangen. Niet alleen nachtdieren zoals vleermuizen, nachtvlinders en uilen hebben er meer last van, maar ook insecten. Dat kan een domino-effect hebben op andere dieren, zoals vogels en egels. Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Gaat het Haarlemse verlichtingsbeleid, bijvoorbeeld bij herinrichtingen, uit van het principe ‘niet verlichten, tenzij’? Zo nee, waarom niet?

2. Met betrekking tot de lichtkleur: is het uitgangspunt voor de lampen een zo laag mogelijke Kelvin-waarde/de minst felle kleurtemperatuur die nodig is voor verkeersveiligheid en sociale veiligheid? Zo nee, waarom niet?

3. Met betrekking tot de lichtsterkte: is het uitgangspunt voor de lampen een zo laag mogelijke lichtsterkte (minste lumens) die nodig is voor verkeersveiligheid en sociale veiligheid? Zo nee, waarom niet?

4. Met betrekking tot dimmen: tijdens welke uren en met welk percentage wordt de straatverlichting gedimd? Ziet het college ruimte om verder te dimmen en/of het aantal gedimde uren uit te breiden?

Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

5. Wordt de stadsecoloog altijd betrokken bij het plaatsen van verlichting in ecologische zones? Zo nee, waarom niet?

6. Rondom bijvoorbeeld de Haarlemmerhout brandt nog koudblauwe (4000k) LED-verlichting, waar nachtdieren last van hebben. In het Schoterbos zijn een aantal armaturen amberkleurig (vleermuisvriendelijk), maar een groot aantal is dat (nog) niet.

Op welke termijn verwacht het college dat in de ecologische zones alle verlichting is vervangen door diervriendelijke verlichting (<2200k), waarbij het wellicht ook een optie is om amberkleurige filters op de bestaande armaturen te zetten?

7. Zorgt de gemeente Haarlem ervoor dat verlichting in de openbare ruimte geen uitstraling heeft naar boven, naar het water en de natuur?

8. Op sportvelden wordt vaak voor koudblauw 4000k LED-licht gekozen, terwijl met 2700k voldoende zicht op het speelveld verkregen kan worden en deze lichtkleur veel prettiger is voor dieren, omwonenden en het klimaat. Vraagt de gemeente bij sportverenigingen aandacht voor de effecten van de lichtkleur, de lichtsterkte en het afschermen van de LED-verlichting zodat er zo min mogelijk licht buiten de sportvelden terechtkomt? Zo nee, waarom niet?

9. Wordt er vanuit de gemeente aandacht besteed aan de vermindering van lichtvervuiling/energieverspilling (bijvoorbeeld door het uitzetten van schermen en lichten na sluitingstijd en het minder aanlichten van gevels) door ondernemers?

Zo nee, ziet het college mogelijkheden om dit te gaan doen?

10. Heeft de gemeente Haarlem contact met bouwondernemers om lichtvervuiling en energieverspilling door meer dan strikt noodzakelijk brandende bouwlampen tegen te gaan?

Zo nee, ziet het college mogelijkheden om dit te gaan doen?

www.leefbewust.com/led-straatverlichting-vermindert-insectenpopulaties-met-50/

Partij voor de Dieren, Janneke Moedt

D66, Dimitry van den Berg

Trots Haarlem, Sander van den Raadt