Monde­linge vragen: Bomenkap Gonnet­straat


Indiendatum: 12 mei 2022

Voorzitter, de leden van de commissie beheer kregen een email van de omwonenden van de Gonnetstraat, over de lindebomen die daar gekapt dreigen te worden.

De omwonenden hebben bezwaar ingediend, echter de vrees bestaat dat indien dit bezwaar ongegrond wordt verklaard, deze bomen al gekapt zijn voordat de commissie beheer deze zaak heeft kunnen bespreken.

Daarom stellen wij deze vraag:

  • Kan het college het verstrekken van de kapvergunning aanhouden tot deze brief door de commissie beheer besproken is?