Monde­linge vragen KLM Urban Trail event


Indiendatum: 27 okt. 2022

In november 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin werd opgeroepen om met billboard exploitanten om tafel te gaan om fossiele reclames te weren in het Haarlemse straatbeeld. Het college heeft hier uitvoering aan gegeven met als resultaat dat in de nieuwe contractperiode geen uitingen van fossiele reclames in de billboards te zien zullen zijn.

In november 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin werd opgeroepen om met billboard exploitanten om tafel te gaan om fossiele reclames te weren in het Haarlemse straatbeeld. Het college heeft hier uitvoering aan gegeven met als resultaat dat in de nieuwe contractperiode geen uitingen van fossiele reclames in de billboards te zien zullen zijn.
Nu is op 6 november 2022 het KLM Urban Trail event. Een sportief event waarin deelnemers dwars door de stad en gebouwen een route afleggen.

Vraag aan de burgemeester: zouden we, als we consequent zijn aan het beleid om geen plaats meer te bieden aan fossiele reclames, dan ook niet moeten stoppen met het faciliteren van evenementen (d.m.v. een evenementenvergunning) die gesponsord worden door de grootverbruikers van fossiele brandstoffen?

Kan de burgemeester toezeggen dit mee te nemen bij de actualisatie van het evenementenbeleid? Graag horen we ook nog wanneer deze actualisatie gepland staat.

Indiendatum: 27 okt. 2022
Antwoorddatum: 27 okt. 2022

Burgemeester Wienen: Nou, de eerste vraag is natuurlijk van of wij niet zelf ook een fossiele grootverbruiker zijn, wij nemen ook gewoon energie af. De vraag is waar wil je precies de grens gaan stellen van wat mag nog wel, wat mag niet meer? In ieder geval zijn we bezig te kijken naar duurzaamheid rond de evenementen en daar komen we met een nota over en ik denk dat dat het moment is om eventueel die vraag met elkaar verder te bespreken.

Mevrouw Van den Broek: Wanneer kwam die nota ook alweer?

Burgemeester Wienen: Medio 2023. Ik zeg nota, maar dat is in ieder geval formulering van beleid op dat punt. Dus de vorm, dat weet ik even niet precies, maar dat is medio 2023.