Monde­linge vragen over fiets­par­keren Kenne­mer­plein


Monde­linge vragen

Indiendatum: sep. 2022

Vragen

1. De laatste maanden staat het Kennemerplein aan de noordzijde van het station vol met fietsen. In de fietsenstalling is echter op de 2e verdieping altijd plek dus van gebrek aan fietsparkeerplaatsen lijkt geen sprake. Deelt het college deze constatering?

2. Het Kennemerplein staat zo vol met fietsen dat ook de blindengeleidenstrook niet meer vrij begaanbaar is. Hiermee komt direct de toegankelijkheid van het station voor visueel beperkte mensen in het geding. Bijgevoegd treft u foto's die de afgelopen weken zijn genomen. Erkent het college dat door het gebrek aan handhaving de toegankelijkheid van het station ernstig wordt belemmerd voor visueel beperkte mensen en we daarmee onze ambitie om een inclusieve toegankelijke stad te zijn ondermijnen?

3. Is het college voornemens de handhaving op het Kennemerplein op te pakken / te intensiveren en op zijn minst zorg te dragen dat de blindengeleidestrook vrij blijft van fietsen? Bijvoorbeeld door een beheerder in de ochtendspits fietsers te attenderen op vrije plaatsen bovenin de fietsenstalling. Zo ja, op welke termijn, zo nee waarom niet?Indiendatum: sep. 2022
Antwoorddatum: 29 sep. 2022

Antwoorden van wethouder Van Leeuwen (Mobiliteit)

De wethouder kent de situatie en die is onwenselijk. De ruimte buiten het station is uitsluitend voor scooters en bakfietsen. Hij is er onlangs zelf met handhavers poolshoogte gaan nemen en merkt dat als er handhavers rond lopen, fietsen wél binnen worden geparkeerd, want daar is inderdaad ruimte genoeg. Ook al zijn er regelmatig handhavers aanwezig, overweegt hij om ook stewards in te zetten voor de zichtbaarheid van handhaving. Ook de bebording zal worden verduidelijkt.
De wethouder wijst er overigens op dat door voorwaarden die de raad heeft vastgesteld, fietsen pas na 4 uur parkeren mogen worden verwijderd. Vraag is of nog wel passend en houdbaar is. Hij komt daarmee in het eerste kwartaal van 2023 bij de raad terug, evenals met een voorstel voor de financiering van het inzetten van stewards.


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ex art. 38 Roofvogelshow in volkstuinencomplex Poelpoldervreugde

Lees verder

Mondelinge vragen KLM Urban Trail event

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer