Monde­linge vragen over tempe­ratuur in gemeen­­te­­ge­bouwen


Indiendatum: 14 apr. 2022

‘Onze energierekening stijgt, we moeten nu minder afhankelijk worden van gas uit Rusland en we
willen klimaatverandering tegengaan.’ Met deze tekst voert de Rijksoverheid campagne om bedrijven en inwoners energie te laten besparen door de verwarming lager te zetten. Een goed idee waarbij wij hopen en er eigenlijk gewoon vanuit gaan dat de gemeente Haarlem hieraan meedoet en dus de thermostaat naar beneden draait. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. In hoeverre geeft de gemeente Haarlem gehoor aan de oproep om de knop om te zetten?

2. Hoeveel graden lager kan en gaat de gemeente de verwarming in eigen kantoorgebouwen als het Stadhuis en gemeentehuis zetten en welk verschil is er tussen dag en nacht? Hoe gaat de gemeente om met ruimtes die niet worden gebruikt (bijvoorbeeld op vrijdagmiddag), gaat de verwarming daar dan terug naar 15 graden?

Indiendatum: 14 apr. 2022
Antwoorddatum: 14 apr. 2022

Wethouder R.H. (Robbert) Berkhout

Ik kan u nu al mededelen dat hier ook het in college iedereen daar meteen zijn steentje aan gaat bijdragen. Maar algemene zin: Ja daar gaan wij gehoor aan geven, dat doen wij ook al dus in alle gebouwen worden de ambtenaren zijn gehuisvest staat het verwarming vanaf 19 april niet hoger dan 19 graden. Het proces om alle gebouw in te stellen zo enkele dagen in beslag nemen, maar het voordeel is dat wanneer het zomers warm is er ook minder zal worden gekoeld, dus zo gebruiken we netto veel minder energie.

En uw tweede vraag; de temperatuur zal dan twee graden lager worden ingesteld. De panden worden 's nachts niet verwarmd op vorst verwarmen na en door de verschillende typen regelingen van de temperatuur per gebouw, want het gaat om alle gebouw waar de ambtenaar in gehuisvest zijn, en hier zit soms een verschil of het om en klokthermostaat weersafhankelijk afweging etcetera zal er ook een gerichte communicatie per gebouw komen zodat indien mogelijk ook ruimte minder energie gebruikt zal worden. Dus ja we nemen er uitvoerig gehoor aan.