Monde­linge vragen: verhuizing opvang egels en kleine huis­dieren


Indiendatum: 12 mei 2022

Voorzitter, wij hebben vernomen dat de Stichting Bedenk (herplaatsing kleine huisdieren) en de Stichting Egelopvang Haarlem (opvang egels), binnen enkele jaren op zoek moeten naar een andere locatie. De huidige locatie op de van Oosten de Bruijnstraat is met inzet van vele vrijwilligers een groene oase in dit deel van de stad geworden.

Stichting Egelopvang Haarlem vangt vele egels op die zorg nodig hebben en geeft voorlichting over egels en hun behoeften, bijvoorbeeld hoe je je tuin egelvriendelijk inricht.

Stichting Bedenk herplaatst kleine huisdieren, voornamelijk konijnen en knaagdieren en geeft voorlichting over de juiste voeding en verzorging van deze dieren.

Wij stellen graag deze vragen:

  • Klopt het dat deze stichtingen moeten verhuizen? Zo ja, waarom?

  • Kan de wethouder ervoor zorgdragen dat de gemeente beide stichtingen goed ondersteunt bij het vinden van geschikte vaste nieuwe locaties?

  • Kan de wethouder ervoor zorgen dat deze plek aan de van Oosten de Bruijnstraat een groen toevluchtsoord voor insecten en vogels blijft?