Bijdrage nota Parkeer­re­gu­lering: concept vrijgeven voor inspraak


4 november 2022

Voorzitter, we hebben inderdaad een probleem. Al is het een ander probleem dan een gebrek aan parkeerplekken. We liggen op koers voor een opwarming van de aarde van bijna 3 graden en een uitstervingsgolf onder dieren en planten is al gaande. Op één of andere manier moeten we in deze stad ruimte maken om ons aan te passen aan het veranderend klimaat met heviger regenval en langdurige periodes van hitte en droogte en ook voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare stad te houden. Bomen en planten helpen al deze problemen tegengaan. Maar we moeten die bomen en planten wel ergens toe kunnen voegen en dat is lastig in een volgebouwde stad die ook vol staat met auto's. Deze mening deelt het college, neem ik aan, maar de communicatie hierover lijkt tekort te schieten.

Voorzitter, wij ondersteunen deze nota en het voornemen van het college om stadsbreed vergunningparkeren met een vergunningenplafond in te voeren. Idealiter met een systeem naar mate van uitstoot van de betreffende auto. We moeten naar een andere vorm van mobiliteit, waarbij indien fiets en OV geen haalbare optie zijn, mensen worden gestimuleerd te kiezen voor een deelauto. Het is belangrijk dat mensen toegang hebben tot vervoer. Voor sommigen kan het niet anders dan dat het een eigen auto is, bijvoorbeeld voor werk of wanneer iemand erg slecht ter been is. Wanneer iemand slecht ter been is, moet er een parkeerplaats vlakbij mogelijk zijn. Voor veel mensen geldt echter, dat ze goed in staat zijn om bijvoorbeeld 100 meter te lopen naar hun auto, of naar een deelauto, of een OV-halte.

Waar we het college niet in steunen, is dat ze accepteert dat het aantal auto's in de stad met 5 tot 15% toeneemt, zoals blijkt uit de technische vraag die we hierover hebben gesteld.

Voorzitter, we moeten juist toe naar een significante áfname van het aantal auto's.

Geef nieuwe inwoners zonder parkeerplek op eigen terrein geen vergunning meer voor een auto op straat, maar verwijs ze naar een parkeergarage. Maak een plan om de parkeervergunning te beëindigen van mensen die op eigen terrein kunnen parkeren. Stop met tolereren van Canadees parkeren, met twee wielen op de stoep. Geef huishoudens die hun parkeervergunning inleveren én de huishoudens die überhaupt geen auto hebben een groenperk of een boom met flink beplante boomspiegel voor de deur. Of nog beter: neem als gemeente het voortouw en richt samen met bewoners straten groen en klimaatbestendig in als ze gezamenlijk als straat kiezen voor deelauto's. Wethouder, ziet u daar mogelijkheden toe, een straat voor straataanpak? Geef de straten terug aan de voetgangers, de spelende kinderen, de bomen en de dieren.

Voorzitter, wat we betreuren is de timing van deze beleidswijziging. Het is wel een ongelukkige situatie dat de draagvlakonderzoeken van het vorige college nog liepen, bewoners in meerderheid tegen stemden en nu toch vergunningparkeren wordt ingevoerd.

Wethouders, als u de bewoners een brief met uitleg zou versturen over het waarom en daarbij ook uw excuses maakt voor uw gewijzigde beleid zou dat u sieren. Bent u bereid om dit te doen?
Download Nota Uitwerking Parkeerregulering

Interessant voor jou

Bijdrage bespreking Groenbeleidsplan 2022-2030 in commissie Beheer

Lees verder

Bijdrage bespreking Programmabegroting 2023-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer