Bijdrage in commissie Beheer n.a.v. beant­woording schrif­te­lijke vragen over omge­waaide beuk in het Staten Bolwerk


17 juni 2022

(bijdrage n.a.v. beantwoording van schriftelijke vragen over omgewaaide beuk in het Staten Bolwerk)

Voorzitter, 65 miljoen jaar geleden was de vijfde massale uitstervingsgolf, toen onder meer de dinosauriërs verdwenen.

We leven nu in de zesde uitstervingsgolf. Dit keer is de oorzaak de mens. Intensieve landbouw, gebruik van landbouwgif, ontbossing, jacht en visserij en de opwarming van de aarde zijn hier onder andere oorzaken van.

Nederland is kampioen biodiversiteitsverlies in Europa. Een derde van alle diersoorten hier wordt bedreigd, denk aan wilde bijen en weidevogels zoals kemphaan en grutto. Het aantal insecten is dramatisch afgenomen. Van alle inheemse planten en dieren die rond 1900 in ons land leefden, is nu nog maar 15% over. Dat is ver onder het Europese gemiddelde van 40%.

En nu kom ik bij de omgevallen rode beuk op het Bolwerk.

We moeten aan de slag om het tij te keren. Alle hens aan dek. Dat betekent dat we onze prioriteiten anders moeten gaan leggen. Niet netjes alles opruimen, maar talloze insecten, vogels, vissen een goede leefomgeving geven. Het college heeft de boom al vergeven om te worden verwerkt tot snijplankjes en mesheften. Laten we de korte termijnbelangen van de mens nu eens niet vooraan zetten, maar denken aan de lange termijn.

Wie van de commissieleden heeft er nog geen snijplank?

En dan het argument van het college dat een omgevallen boom niet past bij het ontwerp van Zocher. Er staat naast deze boom een appartementencomplex uit de jaren negentig. Dat heeft Zocher ook niet bedacht, net zo min als de Rozenhagenbrug. Zocher had, als liefhebber van natuur, vast meegegaan met zijn tijd en gestreden tegen de bedreigingen die op ons afkomen. In het Vondelpark, ontworpen door dezelfde Zocher, samen met zijn zoon, laat de gemeente Amsterdam overigens wel omgevallen bomen liggen, ook in het water. Waarom kan in Amsterdam wel wat in Haarlem niet kan?

De wethouder gaat waarschijnlijk beginnen over veiligheid, voorzitter. Kinderen zouden in het water kunnen vallen, zwemmers zouden zich kunnen bezeren aan de takken. Maar kinderen leren juist door ontdekken en proberen. Zet er een bordje bij met uitleg over biodiversiteit en ze leren er ook nog wat van.

En laten we het in perspectief zien: het is voor kinderen een stuk minder gevaarlijk om op die boom te klimmen dan zich met hun fiets in het Haarlemse verkeer te begeven.

Voorzitter, om dit betoog af te ronden: De Partij voor de Dieren stelt voor om het aan de Haarlemmers zelf te vragen: willen de Haarlemmers dat deze boom blijft liggen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Motivering Motie Vreemd aan de Orde van de dag ‘Noodtoestand voor de biodiversiteit’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer