Moti­vering Motie Vreemd aan de Orde van de dag ‘Nood­toe­stand voor de biodi­ver­si­teit’


29 juni 2022

Voorzitter, het gaat slecht met de natuur in Nederland en er moet hoognodig iets gebeuren. Juist in de stad. Van het platteland hoeven we het momenteel namelijk niet te hebben: intensief gebruik van landbouwgrond met monoculturen van raaigras, van velden vol mais en suikerbiet om veevoer van te maken, van bloembollen, het op 1 na meest bespoten landbouwgewas. Insecten en vogels hebben in deze biodiversiteitswoestijnen geen kans op overleven. In de stad gaat het ook nog niet goed hoor, nu veel mensen hun tuin betegelen en deze tegels vervolgens met groene aanslag reiniger te lijf gaan. Vlak ook het effect van vlooien- en tekendruppels bij huisdieren niet uit en bijvoorbeeld anti-insectenspray.

En voorzitter, u kunt het zich waarschijnlijk wel herinneren, de biologieles op school over de voedselketen. De basis daarvan, dat zijn de insecten. Als die wegvallen, stort het hele ecosysteem in. Niet alleen omdat bijvoorbeeld vele soorten vogels dan geen eten hebben, maar ook omdat 90% van de wilde bloeiende plantensoorten afhankelijk is van bestuivers zoals wilde bijen, vlinders, motjes en torretjes.

En als ecosystemen instorten, heeft dat ook voor de gezondheid en het welzijn, plus de portemonnee van die andere diersoort, de mens, grote gevolgen.

De energietransitie is nodig, maar ook hierbij moeten we de belangen van dieren en natuur niet vergeten. Denk aan windmolens waardoor vogels verongelukken en zonnepanelen die op water en land geplaatst worden waarvan de effecten op flora en fauna nog onduidelijk zijn.

De gemeente kan veel doen om de biodiversiteit te bevorderen. Niet alleen door ecologisch groenbeheer en het uitbreiden en verbinden van dat groen, maar ook door voorlichting te geven aan haar inwoners.

Onze motie roept de gemeenteraad op om zich uit te spreken dat we te maken hebben met een noodtoestand voor de biodiversiteit en dat bij het aanpakken van de klimaatcrisis ook zorgvuldig gekeken moet worden hoe we tegelijkertijd kunnen zorgen dat we de flora en fauna versterken in plaats van ze te verdrukken.

Deze motie roept het college op om in al haar beleid, wanneer relevant, biodiversiteit een hoge prioriteit te geven en daarnaast om zich voor het versterken van de biodiversiteit in te zetten bij het Rijk en in andere andere netwerken waarin zij verkeert.Interessant voor jou

Bijdrage in commissie Beheer n.a.v. beantwoording schriftelijke vragen over omgewaaide beuk in het Staten Bolwerk

Lees verder

Reactie op het coalitieakkoord 2022-2026 'Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad' (PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer