Motie ‘Ook voor kleine muggen inzetten op groen’


10 juli 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 10 en 13 juli 2023, ter bespreking van de Kadernota 2024,

constaterende dat:

- Haarlem een van de meest versteende gemeenten in Nederland is;
- er in de Kadernota 2025 voor respectievelijk 2024 en 2025 500.000 Euro is gereserveerd voor het vergroenen van schoolpleinen middels een op te zetten subsidieregeling;
- er in Haarlem naast de 49 basisscholen en de 15 vestigingen voor het voortgezet onderwijs nog circa 300 kinderdagverblijven zijn met meer dan 8000 kindplaatsen1;
- veel van deze kinderdagverblijven nog een sterk versteende buitenruimte hebben;
- onderzoek het belang van natuur voor kinderen in diverse onderzoeken heeft aangetoond2:
- Een natuurlijke buitenruimte biedt een bijzonder krachtige (speel) omgeving. Natuurlijke materialen als een holletje in de grond, de wortels van een boom of een waterstroompje roepen vragen op bij het kind die uitnodigen tot onderzoeken en ontdekken (Peters, 2016).
- Verder heeft natuur een rustgevende werking op kinderen (Louv, 2007).
- Natuur daagt uit tot bewegen en is daarmee een rem op overgewicht (Alterra, 2006).
- Kinderen op een groen kinderdagverblijf slapen beter en het welzijn van het kind gaat omhoog (Söderström et al, 2013).
- Meer buitenspelen, in een groene buitenruimte, leidt tot hogere cognitieve prestaties en minder sociaal-emotionele problemen (Ulset et al, 2017)

overwegende dat:

- aandacht voor groen in de kinderdagopvang bijdraagt aan tal van ontwikkelingsgebieden zoals:
- Meer beweging: klauteren in bomen, een vlinder achterna lopen;
- Stimulering fantasie: bomen zijn reuzen, kabouters wonen in paddenstoelen, met natuur kun je de fantasie van kinderen prikkelen;
- Spelontwikkeling: door de veelheid aan steeds veranderende materialen en vormen, krijgt het spel in een groene omgeving steeds nieuwe impulsen;
- Sociale en emotionele ontwikkeling: veilig (leren) voelen in de natuur geeft zelfvertrouwen;
- vergroende buitenruimten van kinderdagverblijven een bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie;
- vergroende buitenruimte van kinderdagverblijven ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan het werkklimaat van de werknemers;

1 https://haarlem.incijfers.nl/d...

2 https://www.gezondekinderopvan...

verzoekt het college:

- Met een subsidievoorstel te komen om ook de kinderdagverblijven in Haarlem te vergroenen en hier de raad uiterlijk bij de programmabegroting 2024-2028 over te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek
GroenLinks, Janneke Barten
Trots Haarlem, Sander van den Raadt
ChristenUnie, Frank Visser
Actiepartij, Danny van Leeuwen
CDA, Ron Dreijer
Jouw Haarlem, Arwen Scholten
SP, Ruud Kuin


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, SP (Socialistische Partij), Partij voor de Dieren, CDA, GROENLINKS, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), Forum voor Democratie

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Hart voor Haarlem, OPHaarlem, VVD, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie 'Onderzoek ondersteuning minima bij dierenartskosten'

Lees verder

Motie 'Slavernijmonument met jaarlijkse herdenking en viering'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer