Motie 'Slaver­nij­mo­nument met jaar­lijkse herdenking en viering'


10 juli 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 10 en 13 juli 2023, ter bespreking van de Kadernota 2024,

constaterende dat:

- op 1 juli 2023 -150 jaar na het einde van de slavernij- voor het eerst een herdenking en viering in Haarlem is gehouden, georganiseerd door Stichting Keti Koti Haarlem;
- gemeente Haarlem geen slavernijmonument heeft;

overwegende dat:

- racisme en discriminatie doorwerken in het heden;
- de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij bijdraagt aan het tegen gaan van
racisme en discriminatie.
- een volwaardig slavernijmonument bijdraagt aan de erkenning hiervan.

verzoekt het College:

- om met maatschappelijke partners zoals Stichting Keti Koti Haarlem, Koloniaal Haarlem/Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en de nazaten van tot slaaf gemaakten tot een volwaardig Haarlems slavernijmonument te komen en hier budget voor vrij te maken bij de programmabegroting 2024-2028 in november;
- in faciliterende en samenwerkende houding in gesprek te gaan zodat Keti Koti jaarlijks in Haarlem kan plaatsvinden en dit te financieren uit de meerjarige incidentele middelen cultuurmiddelen in ieder geval tot en met 2027.

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek
(Commissielid Yuri Zandwijken)
PvdA, Ienke Verhoeff
ChristenUnie, Frank Visser
Actiepartij, Danny van Leeuwen
Jouw Haarlem, Moussa Aynan
SP, Ruud Kuin
D66, Joris Krouwels
Groenlinks, Palwasha Hamzad


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, Partij voor de Dieren, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Hart voor Haarlem, VVD