Motie 'vreemd aanpassen subsidie warm­te­kussens'


1 juni 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 1 juni 2023,

Constaterende dat:

- de derde subsidieronde voor warmtekussens in maart 2023 is gestart;
- aan deze subsidie, waarbij 50% van de aanschafkosten van warmtekussens door de gemeente wordt
vergoed, geen bindende voorwaarde verbonden is met betrekking tot terrasverwarmers;

Overwegende dat:

- zonder een bindende voorwaarde aan deze subsidie, warmtekussens de terrasverwarmers kunnen
aanvullen in plaats van vervangen;
- het doel om energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen daarmee niet te garanderen is;
- in tijden van klimaatcrisis het stoken voor de buitenlucht niet acceptabel is;

Verzoekt het college om:

- een bindende voorwaarde in eventuele toekomstige subsidierondes voor warmtekussens op te
nemen, met als strekking dat terrasverwarmers worden weggedaan en ook niet worden aangeschaft;

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Janneke Moedt
CDA, Ron Dreijer
Jouw Haarlem, Arwen Scholten
Actiepartij, Danny van Leeuwen
ChristenUnie, Frank Visser
D66, Dimitry van den Berg


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, Actiepartij, Jouw Haarlem, OPHaarlem, Partij voor de Dieren, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), VVD