Kadernota 2024 successen!


10 en 13 Juli

13 juli 2023

Op maandag 10 en donderdag 13 juli werd de Kadernota 2024 behandeld. Hierin staat waaraan de gemeente de komende 4 jaar geld wil uitgeven.

14 van de 15 Haarlemse fracties probeerden met moties en amendementen iets aan deze plannen te veranderen, door 84 moties in te dienen waarvan er 28 zijn aangenomen.

De Partij voor de Dieren diende 7 moties in, waarvan 5 door een meerderheid van de gemeenteraad werden gesteund en daarmee aangenomen de meeste van álle fracties!

Allereerst vroegen wij aandacht voor herdenking en viering van het koloniaal verleden, door de motie ‘Slavernijmonument met jaarlijkse herdenking en viering’. Deze motie werd met 31 van de 38 stemmen aangenomen, waardoor de gemeente samen met belanghebbenden zal zorgen voor een jaarlijks terugkerend Keti Koti/Emancipatiedag en te komen tot een volwaardig slavernijmonument in Haarlem.

Onze motie ‘Actief tegen anti-Zwart racisme’ haalde helaas geen meerderheid. We hoorden ‘wij willen alle racisme en discriminatie met integraal beleid tegengaan’. Wij natuurlijk ook, maar deze motie vroeg om in het beleid het Zwart Manifest als handleiding mee te nemen, als onderdeel van een zo inclusief mogelijk emancipatiebeleid. Ons commissielid Yuri Zandwijken, de schrijver van beide bovenstaande moties, zal zich hier hard voor blijven inzetten met de fractie.

3 groene moties haalden een meerderheid:

Motie ‘Ook voor kleine muggen inzetten op groen’ roept op om de subsidieregeling voor scholen ook open te stellen voor het vergroenen van de buitenruimten van kinderdagverblijven

Motie ‘Minder maaien meer insecten’ vraagt om het laten staan van minimaal 30% van het ecologisch beheerd gras bij elke maaibeurt: zo sparen we meer insectenlevens!

Motie ‘Meer Bomen Nu’ verzekert ons van een samenwerking tussen gemeente Haarlem en de stichting Meer Bomen Nu, die gratis boompjes uitdeelt aan particulieren.

Raadslid Janneke Moedt stemde vanwege haar beroep niet mee met de aangenomen motie ‘onderzoek ondersteuning dierenartskosten minima’. Ze zal zorgen dat zij als dierenarts niet deelneemt aan deze toekomstige regeling, om alle vorm van belangenverstrengeling te vermijden. Wel heel fijn dat dieren door de gemeente worden geholpen wanneer de dierenartskosten een drempel zijn: wanneer het dier in beeld is bij de dierenarts, is er namelijk veel meer mogelijk dan mensen vaak denken, om het dier te helpen en dierenleed tegen te gaan.

Tenslotte de motie ‘Carnivoor geef het door 2.0’: in plaats van vegetarisch wilden wij plantaardig de standaard maken bij de gemeentelijke catering. Vegetarisch is dan niet meer de standaard, maar je kunt dan vooraf aangeven als je iets anders wilt eten dan plantaardig.

De wethouder reageerde een beetje flauw: ‘zeg het maar, wat wilt u: bitterballen of kikkererwten?’

Zou ze nooit een vegan bitterbal hebben gegeten? Helaas stemden naast de Partij voor de Dieren, alleen GroenLinks en de Actiepartij voor deze motie.

Maar: de aanjager wint! Over een tijdje proberen we het gewoon weer.

Al met al zijn we vermoeid maar tevreden!