Verzoek tot refe­rendum over parkeer­re­gu­lering leidt tot chao­tische raads­ver­ga­dering


31 maart 2023

Het ging er heftig aan toe bij de raadsvergadering op donderdag 30 maart.

Een referendumverzoek over de Nota Uitbreiding Parkeerregulering, ondertekend door 420 Haarlemmers en met een positief advies van de onafhankelijke referendumcommissie, werd door de coalitiepartijen geblokkeerd. De coalitie van PvdA, Groenlinks, D66, CDA en Actiepartij namen in een hoofdelijke stemming (waarbij iedereen apart ‘voor’ of ‘tegen’ zegt) hun amendement aan om dit referendum tegen te houden.

De Partij voor de Dieren vindt: wij zijn voor de uitbreiding van de parkeerregulering, met name vanwege het vergunningenplafond en de regel dat bij parkeergelegenheid op eigen terrein geen vergunning zal worden gegeven voor parkeren op straat.

In Haarlem staan veel straten zó vol met auto’s: er is geen ruimte voor het toevoegen van de broodnodige bomen, stoepen worden geblokkeerd door auto’s die met twee wielen op de stoep staan en fietsen die wegens ruimtegebrek op de stoep staan, zodat je er met je kinderwagen of rolstoel niet meer langs kunt. Spelende kinderen op straat? Vergeet het maar in grote delen van Haarlem, geen ruimte voor, door al het geparkeerde blik.

De nieuwe regels hadden wat ons betreft ambitieuzer gekund, daarom dienden wij een voorstel in om nieuwe inwoners niet automatisch een vergunning voor parkeren op straat te geven, maar als de maximale bezetting van legale parkeerplaatsen (het vergunningplafond) is bereikt, een wachtlijst te hanteren.

De oppositiepartijen die het initiatief voor een referendum hadden genomen wilden een uitstel van behandeling van deze plannen. De coalitie stemde daartegen en de bespreking ging van start.

Bij de eerdere uitleg van het college van B&W richting de stad was steeds de nadruk gelegd op de mobiliteit: de toegankelijkheid van de stoepen, de auto’s die op kruispunten staan en daarmee de verkeersveiligheid benadelen. Helemaal logisch, maar de noodzaak om de straten te vergroenen en daarmee voorbereid te zijn op de opwarming van het klimaat met meer hittegolven en hevige regenval, hadden ze niet duidelijk genoeg naar voren gebracht.
Dit is wat raadslid Janneke Moedt erover zei in de vergadering van de commissie Beheer van 23 maart j.l.:
‘Beangstigende krantenkoppen weer deze week:
De anderhalve graad is dood. Wie nu geboren wordt, zal extreme hitte meemaken.
Alleen als we de CO2 uitstoot zo snel mogelijk terugbrengen naar 0 én we massaal bomen gaan planten, óók in steden, acht het IPCC het mogelijk om de zeer ernstige gevolgen van klimaatopwarming te beperken.

Auto's. Ze warmen onze planeet op én ze nemen veel openbare ruimte in die we heel hard nodig hebben: waar auto’s staan, kunnen geen bomen groeien. We zitten hier als raad voor het algemeen belang, ook voor de generaties na ons. Het gaat hier om korte termijn belangen versus lange termijn belangen. Wat de Partij voor de Dieren betreft laten we die lange termijn belangen boven de korte termijn belangen wegen.

Dan, over het aangekondigde referendum: de Partij voor de Dieren is voorstander van burgerraadpleging. Beter dan een ja/nee referendum, zou het zijn om een preferendum te organiseren, waarbij inwoners een keuze kunnen maken uit meerdere concrete alternatieven, of een burgerberaad, zodat inwoners zélf plannen kunnen maken. Want niets doen is gezien de staat van het klimaat geen optie.’

Hoewel de Partij voor de Dieren aanvankelijk voor de plannen wilde stemmen, waren we erg teleurgesteld in de aanpak van de coalitiepartijen: een positief advies van een onafhankelijke referendumcommissie niet opvolgen, met technocratische argumenten, daar kunnen wij niet in meegaan. Een voorstel dat werd ingebracht om op zeer korte termijn een extra juridische toets over het referendumverzoek te doen en het eveneens eerst te behandelen in de commissie Bestuur werd eveneens geblokkeerd door de coalitie.

Fractievoorzitter Jacqueline van den Broek zei er tijdens de raadsvergadering van 30 maart over:
Door dit als raad af te wijzen schuiven we niet alleen een democratisch recht van inwoners opzij, maar riskeer je het verwijt zoals we dat momenteel ook landelijk zien; dat er vooral besluiten worden genomen over burgers maar niet met burgers.’

De Partij voor de Dieren hecht grote waarde aan het democratisch recht dat burgers hebben om een referendum aan te vragen. Wij waren dat proces graag aan gegaan met bewoners. Maar op deze manier beleid er doorheen te duwen en inwoners buitenspel te zetten ging ons een brug te ver. We besloten dat we met deze gang van zaken niet in konden stemmen en hebben tegen de nota uitbreiding parkeerregulering gestemd.
De coalitie plus de ChristenUnie nam het voorstel aan.
De oppositie had, op de PvdD en de VVD na, al voor de behandeling van dit agendapunt uit protest de zaal verlaten.

See you in court, zei één van hen.

Terugkijken kan op:
https://haarlem.notubiz.nl/vergadering/1041116/Vragenuur_Gemeenteraad%2030-03-2023
Klik in de agenda door naar agendapunt 16.

Gerelateerd nieuws

Fietsetappe Team Planet Estafette: van Zandvoort naar Haarlem

Op zaterdag 4 maart fietst de Partij voor de Dieren als onderdeel van haar veertiendaagse Team Planet Estafette van Zandvoort...

Lees verder

Kadernota 2024 successen!

Op maandag 10 en donderdag 13 juli werd de Kadernota 2024 behandeld. Hierin staat waaraan de gemeente de komende 4 jaar geld ...

Lees verder